Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Projekt HR-ZOO predstavljen upravama partnerskih sveučilišta i njihovih sastavnica

Tijekom lipnja i srpnja 2019. godine, Srce je predstavilo projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) na sjednicama Senata partnerskih sveučilišta na projektu.Ljetno radno vrijeme Helpdeska

U razdoblju od 20. srpnja do 18. kolovoza 2019. Helpdesk Srca radit će radnim danom od 8 do 16 sati.Otvorene su prijave na Copernicus Hackaton

Otvorene su prijave na natjecanje Copernicus Hackaton koje će se održati u Srcu 23. i 24. listopada 2019. godine.Novi ciklus programa obrazovanja edu4IT, Sistemski administrator 1

Objavljen je raspored održavanja novog ciklusa programa edu4IT. Novi ciklus programa započinje u utorak, 24. 9. 2019. godine. Prijave su u tijeku.Tečajevi Linux akademije

Objavljen je raspored tečajeva Linux akademije od rujna do prosinca. Prijave na tečajeve su u tijeku.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 


 
Vijesti
 
 
  Obavijest o upisu u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija ak. god. 2019./2020. na Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – srpanjski razredbeni rok

Upisi studenata koji će prema konačnoj rang listi u aplikaciji Postani student steći pravo upisa na preddiplomske sveučilišne studijske programe:

1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI (smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

2. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjer: IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

3. Tekstilni i modni dizajn - TMD (smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

po osobnoj potvrdi odabira studijskog programa u aplikaciji Postani student, provoditi će se u Studentskoj referadi na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb od 17. do 19. srpnja 2019. godine od 10,00 do 15,00 h uz osobnu predaju niže navedenih dokumenata.

Upisi studenata koji će prema konačnoj rang listi u aplikaciji Postani student steći pravo upisa na preddiplomske stručne studijske programe:

1. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT (smjerovi: Tekstilna tehnologija – kemijska ili - mehanička, Odjevna tehnologija i Obućarska tehnologija), preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine (Varaždin)

2. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT, smjer: DO (Dizajn obuće), preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine (Varaždin)

po osobnoj potvrdi odabira studijskog programa u aplikaciji Postani student, provoditi će se u Studentskoj referadi na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin u jednakim terminima uz osobnu predaju niže navedenih dokumenata.

Prilikom upisa potrebno je priložiti dokaz o državljanstvu (preslika), Izvadak iz matice rođenih (preslika), jednu fotografiju 4x6 cm te potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za upis – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

U slučaju nepristupanja upisu u navedenom roku gubi se pravo upisa.

Termin prijema novoupisanih studenata I. godine preddiplomskih studija biti će oglašen naknadno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Fakulteta.

Prodekanica za nastavu: prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović, 12.07.2019 10:26    
 
  Hrvatski mediji popratili svjetske uspjehe prof. dr. sc. Dubravka Rogalea

Članak o patentima i inovacijama prof. dr. sc. Dubravka Rogalea i njegovog tima koji djeluje u Laboratoriju za procesne parametre Zavoda za odjevnu tehnologiju Sveučilišta u Zagreb Tekstilno-tehnološkog fakulteta objavljen je na stranicama tportal-a: www.tportal.hr / sve se to kroji u Zagrebu 7. srpnja 2019.

Odbor za odnose s javnošću, 12.07.2019 10:25    
 
  Festival varaždinskih dvorišta – TTF Studijska jedinica Varaždin i Varteks „Dvorište s pepita uzorkom“

Na Festivalu varaždinskih dvorišta koji se u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina održao 6. i 7. srpnja 2019. u dvorištu Vugrinec održana je interaktivna izložba i radionica nastala u suradnji Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Varteksa. Uz zanimljive detalje iz modne povijesti Varteksa, izloženih primjera varteksovih kaputa, ilustracija, krojnih slika, motiv pepita uzorka prikazan je i demonstracijom izrade uzorka tkanjem.

Odbor za odnose s javnošću, 11.07.2019 14:48 Prilog   Cijeli tekst
 
  Javni poziv za prijavu predavača - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih raspisala je Javni poziv za prijavu domaćih predavača na 3. Danima strukovnih nastavnika u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“.
Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Agencije – www.asoo.hr

Odbor za odnose s javnošću, 09.07.2019 13:42    Cijeli tekst
 
  Dodijeljene Rektorove nagrade u kategoriji (b) i (f)

Studentima Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, smjer Kostimografija, 2.godina, 3. srpnja 2019. dodijeljene su dvije Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019. Nagrade su dodijeljene u kategoriji (b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora) u umjetničkom području i kategoriji (f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici u umjetničkom području.

Odbor za odnose s javnošću , 09.07.2019 13:37 Prilog   Cijeli tekst
 
  Konačni rezultati za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija ak. god. 2019./2020. na Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – srpanjski razredbeni rok

Nakon održanih prigovora na rezultate razredbenog postupka, utvrđeni su konačni rezultati provjere posebnih sposobnosti u srpanjskom razredbenom roku za studijske programe:

1. preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO) i
2. preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilni i modni dizajn (TMD).

Rezultati se nalaze se u prilogu, a upute za provedbu upisa na sljedećoj poveznici.

Prodekanica za nastavu: prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović, 09.07.2019 11:34 Prilog   
 
  Karijeriranje 2019 - Ciklus radionica za karijerne savjetnike na visokim učilištima

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), u okviru ESF projekta SKAZVO, tijekom 2019. godine organizira drugi ciklus radionica Karijeriranje 2019. namijenjenih nastavnicima, karijernim savjetnicima, djelatnicima psiholoških savjetovališta za studente te djelatnicima drugih službi podrške studentima. Cilj je ovog ciklusa proširiti doseg radionica na sve službe potpore studentima radi jačanja njihovih kompetencija, osnaživanja njihove uloge te međusobnog umrežavanja, a u cilju kontinuiranog unaprjeđenja studentskog iskustva u kontekstu pristupa učenju i podučavanju usmjerenom na studenta.

Odbor za odnose s javnošću, 05.07.2019 17:32    Cijeli tekst
 
  Obavijest pristupnicima o privremenim rezultatima provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti za upis u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija ak.god. 2019./2020. na Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – srpanjski razredbeni rok

Na temelju provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti u srpanjkom razredbenom roku, održane 2. i 3.7.2019. godine, za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija za ak.god. 2019./2020., utvrđeni su privremeni rezultati za studij: Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO) te za studij Tekstilni i modni dizajn (TMD).

Pristupnici koji nisu zadovoljili u srpanjskom roku, mogu se prijaviti na drugi, rujanski rok, koji će se održati 4. i 5. 9. 2019. godine. Prijave traju od 28. do uključivo 30. 8. 2019. godine. Sve dodatne informacije se mogu naći na ovoj poveznici.

U prilogu se nalaze Privremeni rezultati. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon isteka roka za prigovore.

Prodekanica za nastavu: prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović, 04.07.2019 18:07 Prilog   
 
  Rektorova nagrada u kategoriji za: Veliki timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora) za Kostimografsku mapu Projekt Antigona

Ovogodišnja Rektorova nagrada u kategoriji: Veliki timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora) pripala je Kostimografskoj mapi PROJEKT ANTIGONA
Nagrađeni projekt predstavlja rezultat suradnje studenata prve godine diplomskog studija Tekstilnog i modnog dizajna smjera Kostimografije na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-Tehnološkom fakultetu, kolegija Primijenjena kostimografija sa studenticom režije Akademije dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Odbor za odnose s javnošću, 04.07.2019 08:09    Cijeli tekst
 
  OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI LJETNOG RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKE STUDIJE U AKADEMSKU GODINU 2019./2020.
Detalji o provedbi razredbenog postupka za upis na preddiplomske studije u akademsku godinu 2019./2020. nalaze se u prilogu.
Uredništvo, 02.07.2019 17:32 Prilog   
 

   Stariji članci >>>

Strana 1 od 237

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Textile Science Research Centre
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info