Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Vijesti
 
 
  Konačni rezultati za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija za akademsku 2018./2019. godinu u Zagrebu i Varaždinu – ljetni razredbeni rok
Obavijest kandidatima za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija za akademsku 2018./2019. godinu na Tekstilno-tehnološki fakultet – ljetni razredbeni rok

Upis kandidata provodit će se 18. do 20. 7. 2018. od 10,00 do 13,00 h.

Na temelju provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti, a nakon žalbenog roka održanog 6.7.2018. godine u Varaždinu i 9.7.2018. godine u Zagrebu, utvrđeni su konačni rezultati u ljetnom razredbenom postupku za studije i smjerove:

  1. preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO) 
  2. preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilni i modni dizajn (TMD) te
  3. preddiplomski stručni studij: Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija (TOOT), smjer: Dizajn obuće (DO)
Kandidati koji će prema konačnoj rang listi (objava 16.7.2018. preko NISpVU) steći pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO) i preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilni i modni dizajn (TMD), moraju se doći osobno upisati u Studentsku referadu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, od 18. do 20. srpnja 2018. godine, od 10,00 do 13,00 h, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb. 

Kandidati koji će prema konačnoj rang listi (objava 16.7.2018. preko NISpVU) steći pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerovi Projektiranje i menadžment tekstila (PMT); Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) te Odjevno inženjerstvo (OI), upisuju se na temelju rezultata Državne mature, također se trebaju doći osobno upisati u Studentsku referadu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, od 18. do 20. srpnja 2018. godine, od 10,00 do 13,00 h, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb. 

Kandidati koji će prema konačnoj rang listi (objava 16.7.2018. preko NISpVU) steći pravo upisa na preddiplomski stručni studij: Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija (TOOT), upisuju se na temelju rezultata Državne mature, kao i kandidati koji će prema konačnoj rang listi (objava 16.7.2018. preko NISpVU) steći pravo upisa na preddiplomski stručni studij: Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija (TOOT), smjer: Dizajn obuće (DO) moraju se doći osobno upisati u Studentsku referadu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, od 18. do 20. srpnja 2018. godine, od 10,00 do 13,00 h, Hallerova aleja 6, Varaždin.

Prilikom upisa kandidat/kinja treba priložiti: 
  1. Dokaz o državljanstvu (može i preslika),
  2. Izvod iz matice rođenih (može i preslika),
  3. Dvije fotografije 4 x 6 cm,
  4. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn, koji se uplaćuje na račun IBAN broj (ZABA): HR4223600001101271363 s naznakom „za upis-IME I PREZIME i OIB kandidata" i s pozivom na broj odobrenja računa: 6526452 
  5. Upisni list, Matični list i Studentska iskaznica (podiže se u Studentskoj referadi).

U slučaju nepristupanja upisu u navedenom roku, kandidati gube pravo upisa.

Termin prijema studenata I. godine (brucoši) preddiplomskog sveučilišnog studija Tekstilne tehnologije i inženjerstva (TTI, Zagreb) te Tekstilnog i modnog dizajna (TMD, Zagreb) bit će oglašen naknadno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Fakulteta.

Termin prijema studenata I. godine (brucoši) stručnog studija Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija (TOOT, Varaždin) bit će oglašen naknadno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Fakulteta.

Prodekanica za nastavu:
Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, v.r.

  Prilog:
  web-konacni_rezultati_smjer_Dizajn_obuce_srpanjski_rok.pdf
  web-konacni_rezultati_studij_Tekstilni_i_modni_dizajn_srpanjski_rok.pdf
  web-konacni_rezultati_smjer_Industrijski_dizajn_tekstila_i_odjece_srpanj....pdf

 
Prodekanica za nastavu: izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, 10.07.2018 14:14
 

<<< Povratak

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info