Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Procesi predenja

  Ispitni rokovi

Dr. sc. Zenun Skenderi, red. prof.

Srijeda : 12.00 – 14.00; kabinet B - 015

 

Dr. sc. Ivana Salopek, viši asistent

Rodiljni dopust

 

Dr. sc. Dragana Kopitar, znanstveni novak

Četvrtak: 12.00 - 14.00; kabinet B - 012

 
28.09.2006 12:57