Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

 
Info > kolegij: Računalstvo
 
 
  Upute za polaganje kolokvija iz kolegija Računalstvo

Tekstilno-tehnološki fakultet

Zavod za odjevnu tehnologiju  

Upute za polaganje kolokvija iz kolegija Računalstvo  

  • Uvjet za drugi potpis iz kolegija Računalstvo je položenih 6 kolokvija.
  • Raspored polaganja kolokvija izvješen je na vratima informatičkog praktikuma.
  • Student je dužan pristupiti polaganju kolokvija u vrijeme prema rasporedu i ne može doći u drugo vrijeme. U slučaju da student iz opravdanih razloga ne može izaći na kolokvij u predviđenom terminu ima mogućnost kolokvij ponoviti u dodatnom terminu (postoje tri dodatna termina).
  • Student se za kolokvij treba pripremiti prije izlaska na kolokvij samostalno ili u informatičkom praktikumu uz pomoć asistenta ili demonstratora u terminima koji su predviđeni za samostalan rad studenata (raspored je izvješen na vratima praktikuma). U vrijeme kad je predviđeno polaganje kolokvija student treba doći pripremljen za kolokvij. Gradivo koje se polaže na svakom od kolokvija je unaprijed objavljeno na vratima informatičkog praktikuma.
  • Nakon što položi svih 6 kolokvija student može pristupiti polaganju računalnog testa s pitanjima iz teorijskog dijela kolegija.
  • Uvjet za pristup usmenom ispitu su položenih svih 6 kolokvija i položeni računalni test.
 
27.03.2005 15:19
 

<<< Povratak

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info