Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.



U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.



Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.



Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.



Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

 
Info > kolegij: Računalstvo
 
 
  Potrebna predznanja za polaganje kolokvija iz kolegija Računalstvo

Tekstilno-tehnološki fakultet

Zavod za odjevnu tehnologiju  

Kolokviji iz kolegija Računalstvo  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 1 (Windows Explorer):

·          rad s operacijskim sustavom Microsoft Windows 98 ili višim,

·          rad s programom Windows Explorer:

o         kopiranje polja i mapa,

o         premještanje polja i mapa,

o         brisanje polja i mapa,

o         preimenovanje polja i mapa,

o         pretraživanje mapa.  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 2 (Microsoft Word):

·          rad s programom Microsoft Word 2000 ili višim,

·          otvaranje i spremanje dokumenta,

·          oblikovanje slova:

o         vrsta slova,

o         veličina slova,

o         podebljana slova (engl. bold),

o         ukošena slova (engl. italic),

o         podvučena slova (engl. underline),

o         boja slova i boja podloge.

·          poravnanje odjeljka,

·          okvir oko teksta,

·          pisanje formula.  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 3 (Microsoft Word):

·          točkanje i brojčanje,

·          izrada tablice:

o         poravnanje teksta u jednoj ćeliji, retku i stupcu tablice,

o         brisanje retka i stupca tablice,

o         ubacivanje (dodavanje) retka i stupca tablice,

o         namještanje vrste i debljine crte okvira tablice.

·          umetanje slike u dokument:

o         poravnanje slike,

o         promjena veličine slike,

o         brisanje slike.

·          crtanje i ubacivanje gotovih oblika,

·          izrada ukrasnog teksta.  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 4 (Microsoft Excel):

·          rad s programom Microsoft Excel 2000 ili višim,

·          otvaranje i spremanje dokumenata,

·          upis podataka u ćelije,

·          podešavanje širine stupca i visine retka,

·          označavanje ćelije, stupca i retka,

·          oblikovanje slova:

o         vrsta slova,

o         veličina slova,

o         podebljana slova (engl. bold),

o         ukošena slova (engl. italic),

o         podvučena slova (engl. underline),

o         boja slova.

·          izrada grafikona:

o         stupčastog (engl. column chart and bar chart),

o         linijskog (engl. line chart),

o         torta (engl. pie chart).  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 5 (Microsoft Excel):

·          poravnanje teksta u ćeliji i oblikovanje decimalnih brojeva,

·          oblikovanje tablice:

o         ubacivanje stupca i retka,

o         crte i okviri,

o         bojanje pozadine ćelije,

o         uzorak pozadine ćelije.

·          pisanje formula:

o         zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje,

o         određivanje minimalne i maksimalne vrijednosti,

o         određivanje srednje vrijednosti i sume,

o         potenciranje,

o         poznavanje IF, COUNT i COUNTIF funkcija.  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 6 (Microsoft PowerPoint):

·          rad s programom Microsoft PowerPoint 2000 ili višim,

·          otvaranje i spremanje dokumenata,

·          oblikovanje slova:

o         vrsta slova,

o         veličina slova,

o         podebljana slova (engl. bold),

o         ukošena slova (engl. italic),

o         podvučena slova (engl. underline),

o         boja slova i boja podloge.

·          umetanje slike u dokument:

o         poravnanje slike,

o         promjena veličine slike,

o         brisanje slike.

·          različiti efekti animacija,

·          ubacivanje slajdova,

·          različiti predlošci u slajdovima.

 
27.03.2005 15:25
 

<<< Povratak

Ispis stranice   
 
 





Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info