Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Povijest tekstila i odjeće

  UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOGA RADA_POVIJEST TEKSTILA I ODJEĆE II
PRIJAVE SEMINARSKE TEME - ROK: 16.10.2019.
Temu prijaviti na e.mail kolegice Alicie Irene Mihalić - a.i.mihalic@gmail.com

ROK: SEMINARSKI RAD TREBA BITI POZITIVNO OCJENJEN NAJKASNIJE DO 26.11.2019.

ODGOVORNI STE DA GA NA VRIJEME PREDATE, KAKO BI SE U SLUČAJU DOPUNA DO ZADANOG ROKA ISPRAVIO.

Pravo polaganja ispita možete izgubiti zbog:
 • izostanaka (više od 3x)
 • niste poštovali rok za prijavu seminarske teme - 16.10.2019.
 • niste poštovali rok za seminarski rad - 26.11.2019.
  ISPITU NE MOŽETE PRISTUPITI AKO GA NISTE NA VRIJEME PRIJAVILI.
 
04.10.2018 07:52 Prilog   
 
  Povijest tekstila i odjeće II_za akademsku godinu 2019-2020_upute za seminarski rad
Prijava analize odjevnog predmeta iz suvremene mode:
1. odabrati jedan primjer dizajna odjeće iz razdoblja od 1980. do danas
2. prijaviti temu najkasnije do 31.3.2020. Prilikom prijave predati fotografiju modela i legendu (naziv autora, kolekcija, godina).
3. predati analizu odjevnog predmeta najkasnije 12.05.2020.

Pri analizi odjevnog predmeta koristiti znanja iz kolegija "Vizualni jezik" 

Analiza treba sadržavati:
- fotografiju odjevnog predmeta s legendom
- analizu odjevne ovojnice
- ukazati na karakteristike revitalizacije temeljene na gradivu položenom na kolegiju Povijest tekstila i odjeće I


13.03.2018 09:38    
 
  POVIJEST TEKSTILA I ODJEĆE II
Osvrt/ sem. rad potrebno je do 12.05.2020. (ljetni semestar, predmet Povijest tekstila i odjeće II) .

UVJET ZA IZLAZAK NA ISPIT:
 • pozitivno ocjenjen osvrt ili seminarski rad
 • na vrijeme prijavljen ispit
24.01.2015 16:16    
 
  Obavezna literatura Povijest tekstila i odjeće II
 1. Katarina Nina Simončič: Kultura odijevanja u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20.stoljeće , Plejada, Zagreb, 2012.
 2. Fashion : the century of designers: 1900-1999 , urednica: Charlotte Seeling, Cologne: Koenemann, 2000.

Dopunska:

Boucher, Francois: 20,000 years of fashion: the history of costume and personal adornment , Harry N. Abrams, New York, 1987. - nalazi se u NSK

 

doc. dr.sc. Katarina Nina Simončič

21.09.2012 15:37    
 
  Obavezna literatura Povijest tekstila i odjeće I (2 ects i 4 ects)
 1. Grau, Marie-Francois: Povijest odijevanja , Kulturno informativni centar naklada Jesenski Turk, 2008.
 2. Boucher, Francois: 20,000 years of fashion: the history of costume and personal adornment , Harry N. Abrams, New York, 1987. - nalazi se u NSK
 3. Dopunska:

  • Simončič, Katarina Nina: Kultura odijevanja u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće , Plejada, Zagreb, 2012.

doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič

12.09.2012 10:39    
 
  PREDAVANJA- TEMATSKE JEDINICE iz kolegija Povijest tekstila i odjece II

Za kolegij Povijest tekstila i odjeće II , ispitna pitanja obuhvaćaju razdoblje od Francuske revolucije do 1970/1980.
tematske jedinice u prilogu:

21.02.2010 19:16    Cijeli tekst
 
  Konzultacije

Izv.prof. dr.sc. Katarina Nina Simončič

soba 326

zimski semestar: srijeda 10-11h

ljetni semestar: utorak 10-11h

e-mail: katarina.nina.simoncic@ttf.hr

15.09.2009 12:41