Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Modna kolekcija

  Dekanski rok
 

DEKANSKI ROK

 

Dekanski rok održat će se isključivo za studente kojima nedostaje samo jedan ispit (uvjet) za predaju i obranu završnog rada.

 

15.09.2009 11:08    Cijeli tekst