Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


 
Zavod za primijenjenu kemiju
 
 
Predstojnik: dr. sc. Livio Racane, izv. prof.
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3712 556
Fax: +385 1 3712 599
E-mail: livio.racane@ttf.hr


Zavod organizira i izvodi nastavu u predavaonicama Tekstilno-tehnološkog fakulteta i u sljedećim laboratorijima:

Znanstvena i stručna djelatnost članova zavoda odvija se u okviru znanstvenih i stručnih projekata i suradnjom unutar matične ustanove i sa drugim sveučilišnim i znanstveno-istraživačkim institucijama (Prirodoslovno-matematički fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Institut "Ruđer Bošković", tvornica lijekova "Pliva" Zagreb i dr.). Istraživačka djelatnost obuhvaća područje organske sinteze, primjene analitičkih postupaka u ispitivanju tekstila i strukturnih istraživanja.
Članovi zavoda rezultate svojih istraživanja pretežito objavljuju u stranim znanstvenim časopisima citiranim u "Current Contents" te nekim domaćim časopisima. Također, pridobivena saznanja priopćuju kako na domaćim tako i na inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Djelatnici:

Djelatnik Kolegij
dr. sc. Mario Cetina, prof. Fizikalna kemija, Opća kemija, Praktikum iz opće kemije, Supramolekulska kemija i nanokemija 
dr. sc. Gordana Pavlović, prof. Ekologija u tekstilstvu, Metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju, Odabrana poglavlja anorganske kemije, Opća kemija, Praktikum iz opće kemije, Kemija materijala i nanotehnologija 
dr. sc. Branka Vojnović, prof. Fizikalno kemijske metode u restauraciji tekstila, Industrijske i otpadne vode, Otpadne vode tekstilne industrije, Parametri analitičkog postupka, Tekstilna kemija, Analitički mjerni sustav, Kemija otpadnih voda u tekstilnoj industriji 
dr. sc. Livio Racane, izv. prof. Kemija bojila, Kemija polimera, Organska kemija I, Organska kemija II, Osnove spektroskopske analize, Tekstilna kemija, Spektroskopska karakterizacija bojila i pigmenata, Struktura i svojstva bojila 
dr. dr. sc. Iva Rezić, izv. prof. Analitička kemija, Fizikalna kemija, Instrumentalne metode analize, Tekstilna kemija, Metodologija računalnog dizajna eksperimenta 
mag. chem. Robert Katava, asistent Opća kemija, Praktikum iz opće kemije 
mag. ing. oecoing. Lela Pintarić, asistent  
mag. chem. Lucija Ptiček, asistent Kemija polimera, Organska kemija I, Organska kemija II, Osnove spektroskopske analize, Tekstilna kemija 
dipl. ing. Snežana Alaupović Kučević, stručni suradnik  
Martina Maljuga, tehnički suradnik  
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info