Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Poslijediplomski studij
 
 
Poslijediplomski studij Tekstilno inženjerstvo znanstveni je poslijediplomski studij za stjecanje magisterija i doktorata znanosti u području tekstilne tehnologije. Studij je u skladu s preporukama, ustrojen po bodovnom (ECTS) sustavu, s većim dijelom programa u obliku izbornih kolegija.

Programom studija obrazuju se budući znanstvenici koji će obilježiti slijedeću generaciju tekstilaca u vremenu značajnih promjena u znanosti i tehnologiji tekstilne i odjevne industrije u svijetu, kroz rad u razvojnim odjelima industrije, znanstvenoistraživačkim ustanovama i visokim učilištima.

Programom studija i samostalnim istraživačkim radom postdiplomandi se osposobljavaju za primjenu najnovijih saznanja na području tekstilne tehnologije u svijetu, sudjelovanjem u stjecanju novih znanja u razvoju proizvoda i postupaka, organizaciju znanstveno-istraživačkog rada u industriji i drugdje i slične visokostručne poslove. Posebni naglasak u organizaciji studija i rada sa studentima je na tehničkoj ostvarljivosti novih i modificiranih materijala i proizvoda, na njihovoj ekonomskoj opravdanosti i ekološkoj prihvatljivosti.

Uzimajući u obzir stanje i perspektive tekstilne i odjevne industrije u Hrvatskoj te neminovnost uključivanja u europske integracije, težište studija bit će na razvoju novih proizvoda posebne namjene, uz korištenje suvremenih sustava za racionalnu proizvodnju i saznanjima na polju dizajna i nezaobilaznog marketinga.

U prvom semestru studija polaznici upisuju tri obvezna kolegija, izborne kolegije prema osobnom izboru, a kolegije u višim semestrima upisuju u dogovoru s mentorom, vršeći izbor iz predloženih kolegija za određeni semestar studija.

Obvezni kolegiji sem. I sem. II, III, IV
Sustavi osiguranja kvalitete tekstila 30/12 -
Računalsko upravljanje procesima 30/12 -
Matematika 15/10 -

Izborni kolegiji sem. I sem. II, III, IV
Optimiranje energetskih procesa 30/12 -
Upravljanje poslovnim sustavima 30/12 -
Reologija 30/12 -
Ergonomija 30/12 -
Tekstilna pomoćna sredstva - 30/12
Modifikacija svojstava kemijskih vlakana - 30/12
Odabrana poglavlja industrijskog inženjeringa - 30/12
Znanost o boji - 30/12
Teorija mode - 30/12
Automatizacija procesa odjevnih tehnologija - 30/12
Nova vlakna i polimeri - 30/12
Fizikalno-kemijski mehanizmi opl. tekstila - 30/12
Procesni parametri odjevnog inženjerstva - 30/12
Mjerne metode odjevnog inženjerstva - 30/12
Marketing tekstila i odjeće - 30/12
Percepcije u kreativnosti - 30/12
Projektiranje automatiziranih sustava i pomoćnih naprava na strojevima u odjevnoj industriji - 30/12
Projektiranje struktura predenih pređa - 30/12
Tehnički parametri šavova u odjevnom inženjerstvu - 30/12
Inteligentni algoritmi - 30/12
Mehanička svojstva tekstilnih materijala i projektiranje odjeće - 30/12
Tehnički tekstil - značajke i metode ispitivanja - 30/12
Odabrana poglavlja matematike - 15/6
Teorija tehnoloških procesa opl. tekstila - 15/6
Parametri izbora analitičkog postupka - 15/6
Teorijske analize procesa pletenja - 15/6
Odabrana poglavlja iz tehničke mehanike - 15/6
Projektiranje strukturnih parametara pletiva - 15/6
Otpadne vode u tekstilnoj industriji - 30/12

 Brošura o poslijediplomskom studiju

 
Print this page   
 CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

Croatian Academy of Engineering
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info