Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Dokumenti


Statuti i pravilnici

 Statut Sveučilišta u Zagrebu
 Statut TTF-a
 Pravilnik o radu TSRC-a
 Pravilnik o preddiplomskom i diplomskom studiju
 Registar istovrijednosti kolegija
 Pravilnik o završnom radu preddiplomski studij
 Pravilnik o diplomskom radu diplomski studij
 Pravilnik o stručnom studiju
 Pravilnik o završnom radu stručni studij
 Pravilnik o stručnoj praksi stručni studij
 Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu
 Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 Pravilnik o knjižnici
 Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu
 Pravilnik o posebno istaknutim profesorima TTF-a
 Pravilnik o radu TTF-a (23.03.2016)
 Obrazac za ocjenjivanje zaposlenika na radnom mjestu I. vrste složenosti poslova
 Obrazac za ocjenjivanje zaposlenika na radnom mjestu II., III. I IV. vrste složenosti poslova
 Pravilnik o dodjeli stipendije SUZ TTF-a za studente poslijediplomskoga sveučilištnog studija TZT
 Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 Izvješće o vrednovanju rada asistenta za ak. god. 2013./2014.
 Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
 Pravilnik o sustavu osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 Priručnik za unapređivanje i osiguravanje kvalitete na SSveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog putovanja


Kodeksi

 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača
 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača - Akcijski plan
 Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu


Ugovori, zakoni, uredbe, odluke i pravilnici

 Privremeni Temeljni Kolektivni ugovor 09 03 2017
 Novi Temeljni Kolektivni ugovor 2012
 Dodatak I Temeljnom Kolektivnom ugovoru 2012
 Temeljni Kolektivni ugovor 2010
 Kolektivni ugovor 2010
 Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje 2018
 Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje 2018
 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
 Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
 Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva
 Poseban popis gradiva TTF-a i njegovih prednika s rokovima čuvanja
 Odluka o troškovima odobravanja djela za sveučilišnu nastavnu literaturu
 Odluka o rasporedu radnog vremena zaposlenika Fakulteta


Upute

 Postupak prijave zavrsnog i diplomskog rada na SuZg TTF-u
 Upute studentima za pisanje diplomskog rada / završnog rada
 Procedura za informacijsko održavanje LDAP imenika TTF-a
 Hrvatska pošta - Primjeri pravilnog adresiranja prema uvjetima automatske razrade


Izbori u zvanja

 Izbori u zvanja (zip)


Povjerenstvo za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za napredovanje nastavnika

 Opće upute i preporuke pri izboru u znanstvena, umjetnička, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja
 Preporuka protokola pri izboru u zvanja
 Relevantni dokumenti

Vrednovanje visokih učilišta

 Godišnje izvješće o radu i poslovanju Fakulteta
 Strategija istraživačkog rada Fakulteta za razdoblje 2014.-2020.
 Strategija razvoja Fakulteta za razdoblje 2014.-2020.
 Operativni plan provođenja aktivnosti za 2015. godinu
 Dokumenti za reakreditaciju visokih učilišta u 2014./2015.
 Samoanaliza TTF-a (30. siječnja 2015.)
 Samoanaliza doktorskog studija TZT (20. travnja 2016.)
 Akcijski plan u cilju unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija TZT za perlod 1.9.2017.-31.8.2018.
 Akcijski plan za unapređenje kvalitete za period 1.1.2016.-31.12.2016
 Izvješće o izvršenju akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete za 2016. godinu

Financijska izvješća

 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. - 31. prosinac 2018
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. - 31. prosinac 2018
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. - 31. prosinac 2018 - BILJEŠKE
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2017. - 31. prosinac 2017
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2016. - 31. prosinac 2016
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1.siječanj 2015. - 30.lipanj 2015.
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1.siječanj 2014. - 31.prosinac 2014.
 Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2015. - 31. prosinac 2015


Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./2016.

 Zapisnik 1. redovite sjednice održane 19.10.2015. godine
 Zapisnik 1. izvanredne sjednice održane 30.11.2015. godine
 Zapisnik 2. redovite sjednice održane 07.12.2015. godine
 Zapisnik 2. izvanredne sjednice održane 21.12.2015. godine
 Zapisnik 3. redovite sjednice održane 18.01.2016. godine
 Zapisnik 4. redovite sjednice održane 08.02.2016. godine
 Zapisnik 3. izvanredne sjednice održane 29.02.2016. godine
 Zapisnik 5. redovite sjednice održane 18.03.2016. godine
 Zapisnik 6. redovite sjednice održane 18.04.2016. godine
 Zapisnik 4. izvanredne sjednice održane 21.04.2016. godine
 Zapisnik 7. redovite sjednice održane 23.05.2016. godine
 Zapisnik 5. izvanredne sjednice održane 08.06.2016. godine
 Zapisnik 8. redovite sjednice održane 27.06.2016. godine

Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./2017.

 Zapisnik 4. redovite sjednice održane 23.01.2017. godine
 Zapisnik 5. redovite sjednice održane 06.02.2017. godine
 Zapisnik 4. izvanredne sjednice održane 24.02.2017. godine
 Zapisnik 5. izvanredne sjednice održane 13.03.2017. godine
 Zapisnik 6. izvanredne sjednice održane 12.06.2017. godine
 Zapisnik 9. redovite sjednice održane 26.06.2017. godine
 Zapisnik 10. redovite sjednice održane 17.07.2017. godine

Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća u ak. god. 2017./2018.

 Zapisnik 1. izvanredne sjednice održane 06.10.2017. godine
 Zapisnik 1. redovite sjednice održane 16.10.2017. godine
 Zapisnik 2. izvanredne sjednice održane 08.11.2017. godine
 Zapisnik 2. redovite sjednice održane 05.12.2017. godine
 Zapisnik 3. izvanredne sjednice održane 21.12.2017. godine
 Zapisnik 3. redovite sjednice održane 29.01.2018. godine
 Zapisnik 4. izvanredne sjednice održane 15.01.2018. godine
 Zapisnik 5. izvanredne sjednice održane 05.03.2018. godine
 Zapisnik 6. izvanredne sjednice održane 23.03.2018. godine