Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Dekanat

Dekanica prof. dr. sc. Gordana Pavlović
Glavna tajnica mag. iur. Sanja Miletić, administrativno osoblje
Administrativna tajnica Ankica Findrik
Voditelj fakultetskog vijeća Vlasta Horvat, administrativno osoblje
Kadrovska referada Marija Županac
Pismohrana Mirjana Haboić, administrativno osoblje
Studentska referada u Zagrebu prof. Gorana Bosnić Krznar, administrativno osoblje
Sanja Projić, administrativno osoblje
Ljiljana Venier, administrativno osoblje
referada@ttf.hr
Studentska referada u Varaždinu ing. Valentina Drk, administrativno osoblje
Voditelj tehničke službe održavanja Branko Hlupić, tehničko osoblje
Dostavna služba Silvija Sertić, administrativno osoblje