Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 
 
Kolegij: Tehnička mehanika
 
 
Nositelj: dr. sc. Željko Šomođi, vanjski suradnik (prof.)
dr. sc. Budimir Mijović, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+2 - III. semestar
2+2 - IV. semestar
Program: Uvod. Zadatak i podjela mehanike.
Statika krutih tijela
Aksiomi statike. Veze i reakcije. Sile sa zajedničkim hvatištem. Sastavljanje, rastavljanje sila i rezultanta. Grafički i analitički uvjeti ravnoteže. Kosina. Sistemi sila bez zajedničkog hvatišta. Statički moment sile. Varig- nonov teorem. Spreg sila. Grafostatika. Verižni poligon. Težišta. Papus-Guldinova pravila. Puni nosa- či. Tipični slučajevi opterećenja jednostavnih nosača. Poprečne i uzdužne sile te momenti savijanja. Sastavljeni nosači. Okvirni nosač. Trenje. Trenje rotirajućih tijela. Užetno trenje. Otpor pri kotrljanju.
Elastostatika
Zadatak i metode. Vanjske i unutrašnje sile. Definicija naprezanja. Vrste defor- macija. Hookeov zakon. Dopušteno naprezanje. Opći slučaj opterećenja. Vlačno i tlačno opterećenje. Temperaturno naprezanje. Sila na zakrivljenu površinu i površinski tlak. Smicanje. Aksijalni, polarni i centrifugalni momenti inercije. Mo- menti otpora. Steinerov poučak. Uvijanje poluga kružnog presjeka. Naprezanja i deformacije. Savijanje. Normalna naprezanja. Tangencijalna naprezanja. Defor- macije. Progib i kut nagiba. Složena i glavna naprezanja. Izvijanje. Koncen- tracija naprezanja. Naprezanja u pređi i vlaknima. Dijagrami apsolutno i relativ- no produljenje u ovisnosti sa silom i naprezanjem. Dvoosno naprezanje u tekstilnim plošnim materijalima.
Kinematika i teorija mehanizama.
Opisivanje gibanja. Jednadžbe gibanja. Hodograf brzina i velocida. Prirodne komponente ubrzanja. Krivuljni mehanizmi. Primjene harmonijskog gibanja. Slo- ženo gibanje. Ravninsko gibanje tijela. Pojam momentalnog pola. Plan brzina i ubrzanja. Sferno gibanje tijela. Opći slučaj gibanja slobodnog tijela.
Dinamika.
Osnovni pojmovi. Jednadžbe gibanja. Opći zakoni dinamike. Kružno gibanje. Složeno gibanje. Dinamika tijela. Dinamički momenti intercije. Koenigov teorem. Dinamičke reakcije u ležajevima osovina. Dinamičko uravnotežavanje masa.
Teorija oscilacija
Oscilacijska gibanja. Slobodne oscilacije bez i s prigušenjem. Prinudne oscilacije s viskoznim prigušenjem. Torzijske oscilacije s prigušenjem. Tehničke primjene prinudnih oscilacija. Kritična brzina rotirajuće osovine. Sudar.
Literatura: D. Bazjanac: Statika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Nauka o čvrstoći, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Kinematika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Dinamika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Osnovi teorije mehanizama, Tehnička knjiga, Zagreb,
O. Muftić, K. Drača: Uvod u teoriju mehanizama, Liber, Zagreb.
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info