Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Preko 10.000 e-kolegija već u rujnu

Za akademsku godinu 2019./2020. već je u rujnu na sustavu Merlin otvoreno više od 10.000 e-kolegija, a do sada je upisano više od 3.833 nastavnika i preko 26.000 studenata.Stručnjaci Srca sudjelovali u razvoju sustava elektroničkih identiteta Sveučilišta u Mostaru

Na Sveučilištu u Mostaru 26. 9. 2019. svečano je predstavljen sustav elektroničkih identiteta u čijem su razvoju sudjelovali stručnjaci iz Sveučilišnog računskog centra Srca.Tjedan Centra za e-učenje

U tijeku je Tjedan Centra za e-učenje i do sada su održane brojne aktivnosti. Između ostalog, pogledajte o čemu se raspravljalo na okruglom stolu na temu: "Koliko smo unaprijedili nastavu u visokom obrazovanju primjenom e-učenja?".U Srcu održan radni sastanak tima ARGO u sklopu projekta EOSC-hub

U razdoblju od 23. 9. do 25. 9. 2019. u Srcu je održan radni sastanak tima ARGO koji u sklopu H2020 projekta EOSC-hub radi na razvoju, integraciji i održavanju središnjih infrastrukturnih i kolaboracijskih servisa.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 


 
Kolegij: Procesi bojadisanja i tiska
 
 
Nositelj: dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, prof. emeritus
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+3 - V. semestar
Program: Boja i bojilo. Metrika boja. Karakteristike tehničkih bojila.
Struktura, svojstva, klasifikacija i nomenklatura bojila.
Osnove teorije bojadisanja (termodinamika, kinetika, veze bojilo-vlakno). Izbor bojila i procesi bojadisanja celuloznih, proteinskih i sintetičkih vlakana.
Tehnološki postupci bojadisanja; diskontinuirani i kontinuirani.
Tehnološki i ekonomski aspekti bojadisanja mješavine vlakana.
Tiskarski strojevi. Izrada sita i metalnih valjaka (klasična metoda, kompjutorska i laserska).
Osnove tekstilnog tiska; priprema tekstilnog supstrata, metode tiskanja, završna obrada.
Fizičko-kemijske osnove tekstilnog tiska, sustav vlakno - tiskarska pasta - bojilo.
Izbor bojila, ugušćivača i dodataka.
Tiskanje celulozunih, proteinskih i sintetičkih vlakana.
Pigmentni tisak. Tisak pjenom.
Literatura: E.R. Trotman: Dyeing and Chemical Technology of Textile Fibres,
Charles Griffin and Company LTD London 1984.
M. Peter, H.K. Routte: Grundlagen der Textilveredlung, Deutscher
Fachverlag GmbH, Frankfurt 1989.
L. Miles: Textile Printing, Merrow Publishing Co, Watford 1971.
J. Storey: Dyes Fabrics, Thames and Hudson, New York 1992.
R. Brdička: Osnove fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1969.
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info