Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

 
Kolegij: Tehnička mehanika
 
 
Nositelj: dr. sc. Željko Šomođi, vanjski suradnik (prof.)
dr. sc. Budimir Mijović, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+1 - II. semestar
Program: Uvod. Zadatak i podjela mehanike. Kruto tijelo.
Statika krutih tijela
Aksiomi statike. Veze i reakcije. Ravninski sustavi sile. Sile sa zajedničkim hvatištem. Sastavljanje i rastavljanje sila. Grafički i analitički uvjeti ravnoteže. Sustemi sila bez zajedničkog hvatišta. Statički moment sile. Varignonov teorem. Spreg sila i njegove karakteristike. Usporedba statičkih elemenata. Grafostatika. Statička stabilnost. Težišta složenih poluga, ploha i tijela. Puni nosači. Poprečne i uzdužne sile te momenti savijanja. Sastavljeni nosači. Prostorni sistemi sila. Trenje. Pojam i vrste trenja. Kut i konus trenja. Trenje rotirajućih tijela. Užetno trenje.
Elastostatika
Vanjske i unutrašnje sile. Naprezanja i deformacije. Hookeov zakon. Koeficijent sigurnosti. Vlačno i tlačno opterećenje. Smicanje. Aksijalni i polarni momenti inercije. Momenti otpora. Steinerov poučak. Polumjer inercije. Uvijanje poluge kružnog presjeka. Naprezanja i deformacije. Savijanje. Normalna i tangencijalna naprezanja. Deformacije. Izvijanje. Složena naprezanja. Naprezanja i deformacije u predji i vlaknima.
Kinematika i Osnove teorije mehanizama.
Kinematički elementi. Gibanje materijalne čestice. Prirodne komponente ubrzanja. Krivuljni mehanizmi. Primjene harmonijskog gibanja. Kinematika sistema čestica i tijela. Stepeni slobode gibanja. Pomična i nepomična os rotacije. Momentalni pol. Sferno gibanje tijela. Opći slučaj gibanja slobodnog tijela.
Dinamika i Osnove teorije oscilacija
Dinamika čestice. Gibanje slobodne čestice. Jednadžbe gibanja. Opći zakoni dinamike. Prinudna gibanja. Dinamika tijela. Dinamički momenti intercije. Koenigov teorem. Oscilacijska gibanja.
Literatura: D. Bazjanac: Statika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Nauka o čvrstoći, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Kinematika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Dinamika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Osnovi teorije mehanizama, Tehnička knjiga, Zagreb,
O. Muftić, K. Drača: Uvod u teoriju mehanizama, Liber, Zagreb.
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info