Sveučilište u Zagrebu
HR   
 


           Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: dodiplomski studij
Smjer: projektiranje i dizajn tekstila i odjeće, modul: dizajn tekstila
Satnica: 2+4 - VIII. semestar
Program: Likovne osobnosti tekstilnih plošnih proizvoda izrađenih pojedinim tehnikama.
Poznati i mogući motivi u tekstilnom uzorku.
Razvoj i osvješćivanje vlastitih likovnih sklonosti.
Individualni i kreativni pristup likovnim i tehničkim rješenjima.
Vježbe u dizajnerskom studiju.
Literatura: S.Wortmann Weltge: Bauhaus Textiles, Thames and Hudson, 1993.
Nikola Despot: Svjetlo i sjena, Tehnička knjiga, Zagreb, 1966.
S.Meller, I.Elffers: Textile Designs, Harry Abrams, 1991.
 
Print this page   
 CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

Croatian Academy of Engineering
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info