Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tjelesna i zdravstvena kultura

Nositelj:
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 0+2 - I. semestar
0+2 - II. semestar
0+2 - III. semestar
0+2 - IV. semestar
Program: Stjecanje, održavanje i poboljašavanje psihomorfoloških sposobnosti.
Osnovne teme: Sport kao rekracija.
Programiranje i kontrola treninga i njihove psihofizičke odrednice:
Osnove higijene sporta.
Literatura: Studijska literatura R. Medved: Sportska medicina, Sport. knjiga, BGD 1977.
N. Kurelić: Osnove sporta i sport. treninga, Sport. knjiga, BGD. 1959.