Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 
 
Kolegij: Modifikacija svojstava kemijskih vlakana
 
 
Nositelj: dr. sc. Ružica Čunko
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Reološka svojstva taljevina i otopina vlaknatih polimera i mehanizam tvorbe vlakana; ponašanje polimernih tekućina pri strujanju kroz mlaznicu - strukturna (smična) viskoznost, fenomen relaksacije i puzanja, ispredi-vost. Mehanizam stvrdnjavanja niti po izlasku iz mlaznice - hlađenjem polimernog mlaza, koagulacijom mlaza taložnim sredstvom, odnosno kemijskom reakcijom. Završno oblikovanje strukture vlakna i utjecaj na svojstva.
Principi modifikacije svojstava vlakana u proizvodnom procesu: Intervencije na razini kemijske građe - kopolimerizacije; Intervencije na razini nadmolekulne strukture - postizanje visokouređenih struktura i utjecaj na svojstva vlakana; Modifikacije svojstava dodatkom aditiva; primjena adi-tiva u mikrokapsulama (CMC, bioaktivna i druga pametna vlakna); Modifikacije na razini mikromorfologije i finoće (šuplja, šupljikava, mikro i ultrafina vlakna); Intervencije na razini procesnih parametara - postupci konjugiranog ispredanja mikrovlakana. Kombinacije raznih sustava modificiranja - proizvodi tzv. "visoke tehnologije".
Literatura: Falkai, Bela v.: Synthesefasern, Verlag Chemie, Weinheim, Deerfield Beach, Basel, 1981.
Batzer, H.: Polymere Werkstoffe, Band I - III, Georg Thieme Verlag, Stutt-gart, NewYork, 1985
Nakajima, T.: Advanced fiber spinning technology, Woodhead Publ., Cambridge, 2000
Iohara, K. at all: Structurally colored fibers, Chemical Fibers International 50 (2000) February, 38 — 40
Pause, B.: Phase Change Materialien und ihre Anwendung in Schutz-textilien, 5. Dresdener Textiltagung, 28. und 29. Juni 2000
Čunko, R.: Biotekstil — tekstilno-ekološki pojam i aktivni medicinski ma¬terijal, Tekstil 48 (1999) (3) 147-150
Prevoršek, D.: Visokozmogljiva vlakna iz gibkih polimerov: teorija in teh¬nologija, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info