Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 
 
Kolegij: Nova vlakna i polimeri
 
 
Nositelj: dr. sc. Maja Andrassy
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Smjernice razvoja vlakana i polimernih materijala u 21. stoljeću.
Struktura i svojstva umjetnih vlakana IV. generacije proizvedenih visokom tehnologijom.
Vlakna visokih svojstava (High Performance Fibres): vlakna iz kapl je viti h polimernih kristala (liotropni i termotropni kapljeviti kristalni polimeri), po-liacetalna, polietilenska i anorganska vlakna.
Vlakna visokih estetskih karakteristika: ekstremno fina prirodna i umjetna vlakna, njihova morfologija i utjecaj na svojstva. Vlakna usmjerenog djelovanja - vlakna visoke funkcionalnosti (high functional fibres).
Novi izvori sirovina za vlakna: biopolimeri, polisaharidi, biomase iz ljuštura rakova, paukova svila, vlakna koja proizvode bakterije. Vlakna iz sekundarnih (obnovljivih) sirovina.
Genetska modifikacija organizama (biljnih i životinjskih) u cilju dobivanja vlakana posebnih svojstava: prirodno obojeni pamuk, kovrčava i hibridizirana svila, svila koja pamti oblik i sl.
Karakteristična svojstva i primjena vlakana za netekstilne namjene. Vlakna u medicinskim tekstilijama, športu i zaštiti. Vlakna kao strukturni element u kompozitnim materijalima različite namjene. Optička vlakna.
Obaveza studenta: izrada seminarskog rada na zadanu temu. Ispit.
Literatura: Hongu T., G. O. Phillips: New Fibers, Ellis Horwood Ltd, UK 1997; ISBN 0-13-613266-9
Herakovich C. T. i I. J. Kroschwitz: Polymers Fibers and Textiles - A Compendium, John Wiley & Sons Inc., USA 1990, 670-746; ISBN 0-471-52211-2
Kroschwitz I. J.: High Performance Polymers and Composites, John Wiley & Sons Inc., USA 1990, 319-365; ISBN 0-471-52211-2
Prevoršek D. C.: Visokozmogljiva vlakna iz gipkih polimerov — teorija in tehnologija, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija 1998
Herakovich C. T.: Mechanics of Fibrous Composites, John Wiley & Sons Inc., USA 1998; ISBN 0-471-10636-4
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info