Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 
 
Kolegij: Mehanička svojstva tekstilnih materijala i projektiranje odjeće
 
 
Nositelj: dr. sc. Jelka Geršak, vanjski suradnik (prof.)
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Mehanička i fizikalna svojstva tekstilnih materijala i inženjersko projektiranje odjeće. Studija elastičnih deformacja, deformacije tkanina pri nižim opterećenjima: opterećenja vlačnom silom, opterećenja tlačnom silom, smična opterećenja, savitljivost. Uloga objektivnog vrednovanja mehaničkih i fizičkih svojstava tkanina s aspekta inženjerskog projektiranja odjeće. Razvoj ocjenjivanja opipa tekstilnih površina. Definicije primarnih izraza opipa HV za određene vrste tkanina. Razvoj i određivanje primarnih ocjena opipa. Interpretacija parametara i vrednovanje rezultata. Vlačno-elastična svojstva: krivulja histereze, linearnost, rad istezanja i re-laksacijska energija, rastezljivost materijala i granična područja. Smična svojstva: smična krutost i histereza.
Svojstva savitljivosti: flexometar, moment savitljivosti, modul savitljivosti, krutost savijanja i histereza savitljivosti. Kompresijska svojstva: korelacija mehaničkih i fizikalnih svojstava između FAST i KES sustava. Drapiranje: model nabiranja tkanina, drapemeter — modifikacija konvencionalnog drapemetra i suvremenih metoda drapiranja: numeričko vrednovanje — metoda konačnih elemenata, prstenska metoda, metoda neposrednog mjerenja savitljivosti.
Površinska svojstva: trenje i geometrijska hrapavost. Odnos tekstilni materijal — vlaga. Kinetika adsorpcije vlage. Dimenzijska stabilnost: relaksa-cijsko skupljanje i higralno rastezanje.
Aplikacija rezultata mjerenja mehaničkih i fizikalnih svojstava tkanina za ocjenu preradbenih svojstava tkanina, projektiranje željenog oblika odjeće i pristalost odjeće.
Literatura: Shishoo, R.: Objective measurement of fabric handle, Avantex lecture, Frankfurt, 2000
Kawabata, S. i M. Niwa: Clothing Engineering Based on Objective Measurement Technology, INCEP Conference Proceedings, Maribor, 1997.
Geršak, J.: Objektivno vrednovanje fiksiranih dijelova odjeće, Tekstil, 46 (1997)4
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info