Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Preko 10.000 e-kolegija već u rujnu

Za akademsku godinu 2019./2020. već je u rujnu na sustavu Merlin otvoreno više od 10.000 e-kolegija, a do sada je upisano više od 3.833 nastavnika i preko 26.000 studenata.Stručnjaci Srca sudjelovali u razvoju sustava elektroničkih identiteta Sveučilišta u Mostaru

Na Sveučilištu u Mostaru 26. 9. 2019. svečano je predstavljen sustav elektroničkih identiteta u čijem su razvoju sudjelovali stručnjaci iz Sveučilišnog računskog centra Srca.Tjedan Centra za e-učenje

U tijeku je Tjedan Centra za e-učenje i do sada su održane brojne aktivnosti. Između ostalog, pogledajte o čemu se raspravljalo na okruglom stolu na temu: "Koliko smo unaprijedili nastavu u visokom obrazovanju primjenom e-učenja?".U Srcu održan radni sastanak tima ARGO u sklopu projekta EOSC-hub

U razdoblju od 23. 9. do 25. 9. 2019. u Srcu je održan radni sastanak tima ARGO koji u sklopu H2020 projekta EOSC-hub radi na razvoju, integraciji i održavanju središnjih infrastrukturnih i kolaboracijskih servisa.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 


 
Kolegij: Osnove analitičke kemije
 
 
Nositelj: dr. sc. Ljerka Bokić
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+0 - III. semestar
0+2 - IV. semestar
Program: Značaj kemijske analize. Teoretski osnovi: primjena zakona kemijskih reakcija. Brzine reakcija i kemijska ravnoteža. Homogene i heterogene ravnoteže. Reakcije između više faza. Vodene otopine. Koncentracija otopina: masena, molaritet postotna. Pomicanje kemijske ravnoteže. Reakcija prelaza protona. Ionizacija i konstanta vode. pH vrijednost, kiselo-bazni indikatori. Pufer otopine. Hidroliza. Amfoternost. Ravnoteža kompleksnih spojeva. Stvaranje i otapanje taloga. Konstanta produkta topivosti. Efekt zajedničkog iona. Reakcije izmjene elektrona: rekoks-reakcije.
Mjerno-analitički pribor. Uzorkovanje i priprema laboratorijskog uzorka za analizu. Otapanje i raščišćavanje. Obrada podataka. Klasifikacija pogrešaka. Osnovni principi i operacije u gravimetriji.
Osnovni principi i operacije u volumetriji. Standardne otopine. Izračunavanje rezulta titracija. Kiselo-bazne titracije i krivulje neutralizacije. Taložne titracije. Kompleksnometrijske titracije. Kompleksi EDTA i indikatora s metalnim ionima. Redoks-tiracije. Nernstov elektrodni potencijal i konstante ravnoteže. Promjene redoks-potencijala i krivulje titracije.
Nakon polovine održanih predavanja studenti polažu prvi test, a pri kraju predavanja drugi test. Student koji uspješno izradi oba testa, biti će oslobođen pismenog dijela ispita.
Literatura: Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija; ŠK Zagreb,1994
Š. Cerjan-Stefanović: Osnove analitičke kemije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1985.
M. Kaštelan-Macan: Analitička kemija I; Sveučilišna naklada Liber, Zagreb,1985
Z. Šoljić, M. Kaštelan-Macan: Analitička kemija II; Sveučilišna naklada Liber,Zagreb,1985.
D.A.Skoog, D.M. West, I.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb,1999.

Za vježbe:
I. Eškinja. Kvalitativna anorganska kemijska analiza, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
I. Eškinja, Z. Šoljić: Vježbe iz kvantitativne kemijske analize, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
Z Šoljić: Računanje u analitičkoj kemiji Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
Lj. Bokić, B. Vojnović, Interna skripta
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi, dva kolokvija (kvalitativna i kvantitativna analiza) i ispit iz Opće kemije
Jednom položeni pismeni ispit ne treba se ponavljati
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info