Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

 
Kolegij: Termodinamika
 
 
Nositelj: dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, prof. u mirovini
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+1 - I. semestar
Program: Nauka o toplini
Aparati za mjerenje temperature. Toplinsko rastezanje krutih i tekućih tijela. Mjerenje topline. Količina topline i specifična toplina. Veličine stanja i tehničke jedinice. Pretlak, podtlak i apsolutni tlak. Plinovi. Opći plinski zakon. Normalno stanje. Opća plinska konstanta. Plinske smjese. Parcijalni tlakovi. Daltonov zakon. Plinska konstanta smjese plinova. Radnja. Specifična toplina plinova. Unutrašnja energija. Sadržaj topline. Promjene stanja: izohora, izobara, izoterma, adijabata, politropa. I. i II. glavni stavak termodinamike. Entropija. Carnotov kružni proces. Povratni i nepovratni procesi. Stapni kompresor. Vodena para. Proizvodnja vodene pare. P - V dijagram. Suhozasićena para. Mokra para. Pregrijana para. I - s dijagram. Kondenzatori. Toplinski stupanj djelovanja parnog postrojenja. Prolaz topline. Vodjenje topline. Prijelaz topline. Ukupni prolaz topline. Zračenje topline.
Klimatizacija i toplinski uredjaji
Uzduh i mikroklima. Fiziološki uvjeti i toplinska regulacija organizma. Sastav i svojstva uzduha. Vlažni uzduh. Higijenski uvjeti u radnim prostorijama. Odavanje topline radnika u ovisnosti o temperaturi uzduha. Radne lagodnosti u odnosu na temperaturu i brzinu uzduha. Utjecaj relativne vlažnosti i temperature uzduha. Optimalne radne temperature i vlažnosti uzduha. Ekvivalentna temperatura. Tehnološki uvjeti.
Neregenerirajući izvori energije. Vrste, sastav i svojstva. Kruta, tekuća i plinovita goriva. Izgaranje. Regenerirajući izvori energije. Značaj relativne vlažnosti uzduha Klimatizacija. Kondicioniranje uzduha i i-x dijagram za vlažni uzduh. Sistemi centralne klizamatizacije. Djelovanje klimatizacijskih uredjaja. Shema djelovanja. Konvencionalni klimatizacijski uredjaji (Kondicel). Konditer (zonski) sistem klimatizacije. Klima uredjaj s prezasićenim uzduhom. Zagadjivanje uzduha. Vrste industrijske ventilacije. Vrste sušenja. Sušionici. Transformacija i energije kod sušenja. Optimiranje sušenja. Optimiranje odjeće. Kotlovska postrojenja s korištenjem konvencionalnih goriva. Tekstilni i ostali industrijski otpatci s pirolitičkim izgaranjem. Prijenosnici toplinske energije. Korištenje toplinske energije kondenzata. Zatvoreni sistem povrata kondenzata i otparivači. Akumulacija topline. Ekonomizacija s toplinskom i električnom energijom. Kotlovska postrojenja. Ušteda kod klimatizacijskih uredjaja. Racionalizacije u tehnološkim mokrim i suhim procesima. Utjecaj automatske regulacije na smanjenje utroška energije. Optimiranje energijskih sistema i uređaja s primjenom elektroničkih računala. Dvofazno strujanje kondenzata. Optimalizacija kanalske mreže razvoda uzduha.
Literatura: Bošnjaković: Nauka o toplini I i II
Černe: Nauka o toplini, Tehnička knjiga, Zagreb, Časopis TEKSTIL
Kostelić: Nauka o toplini, Zagreb
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info