Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 
 
Kolegij: Znanost o vlaknima I
 
 
Nositelj: dr. sc. Maja Andrassy
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 3+3 - IV. semestar
Program: Od vlakna do gotovog tekstilnog proizvoda. Sistematizacija vlakana, trgovačka i generička imena.
Povijesni pregled korištenja tekstilnih vlakana. Svjetska proizvodnja.
Pregled osnovnih svojstava vlakana: kemijska struktura i kemijska svojstva, nadmolekulska građa, morfologija, fizička svojstva, higroskopnost, toplinska svojstva, električna svojstva. Dobivanje prirodnih i kemijskih vlakana.
Celuloza i celulozna vlakna. Prirodna celulozna vlakna: pamuk, lan, kudelja, juta, ramija i manje važna prirodna i celulozna vlakna. Regenerirana celulozna vlakna: viskozna, modalna, polinozna, bakarna i deacetilirana acetatna vlakna. Celulozni derivati: acetat i tracetat.
Proteini i proteinska vlakna. Prirodna proteinska vlakna: keratinska (dlake) i fibroinska (svile). Regenerirana proteinska vlakna: kazeinska i zeinska. Alginatna vlakna.
Sintetička vlakna: poliamidna, poliesterska, poliakrilonitrilna, polipropilenska i druga manje značajna sintetička vlakna (kem. v. II generacije). Sintetička vlakna posebnih svojstava: aramidna, elastanska, elastodienska, bikomponentna, kopolimerna, mikro vlakna i dr. (kem. vl. III generacije).
Anorganska vlakna: prirodna (azbest) i kemijska (borna, metalna i dr.).
Literatura: BISFA – Terminology of man-made fibres, 2000 Edition
ISO 2076: Textiles – Man-made fibres – Generic names, ISO 1999
Čunko R.: Tekstil, Tehnička enciklopedija, Sv. 12. st. 560 –572, LZ “M. Krleža”, Zagreb 1992.
Čunko R., D. Raffaelli, I. Šmit: Vlakna, Tehnička enciklopedija, Sv. 13. st. 500 –527, LZ “M. Krleža”, Zagreb 1997.
Faserstoff-Tabellen nach P. –A. Koch, Technischen Hochschule Aachen
Peters R. H.: Textile Chemistry, Vol I, The Chemistry of Fibers, Elsvier Publ., Amsterdam, London, New York, 1983
Shenek A.: Naturfasern Lexikon, Deutsche Fachverlag, Frankfurt/M, 2000
Morton W. S., J. W. S. Hearle: Phisycal Properties of Fibres, The Textile Institute , Manchester 1997
Interna skripta koja se sastoji od članaka objavljenih u časopisima
Članci u časopisu Tekstil.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: laboratorijske
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: odslušano min 75% predavanja, u potpunosti završene sve vježbe, priznati referati uz vježbe, dva kolokvija i završene i kolokvirane vježbe iz kolegija Organska kemija.
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info