Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Diplomski sveučilišni studijPrijave, razredbeni postupak i provedba upisa za 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2019./2020.:

Prijavni list za diplomske studije
  Diplomski sveučilišni studiji - informacije