Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


 
Kolegij: Teorija bojadisanja
 
 
Nositelji dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, prof. emeritus
dr. sc. Ana Sutlović, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položeni ispiz iz Organske kemije, Fizikalne kemije i Vlakana te završene vježbe.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Boja organskih spojeva. Utjecaj kemijske strukture bojila na ton boje (utjecaj položaja supstituenta na spektar aromatskih spojeva). Podjela bojila prema kemijskoj strukturi i topljivosti.Struktura bojila i supstantivnost. Fizikalno-kemijske osnove teorije bojadisanja. Veza bojilo-vlakno. Utjecaj strukture vlakna na bojadisarska svojstva. Adsorpcija bojila i adsorpcione ravnoteže. Difuzija i kinetika bojadisanja. Otopine bojila. Adsorpcije bojila na celulozna, proteinska i sintetička vlakna. Adsorpcija neionogenih disperznih bojila. Mehanizam bojadisanja reaktivnim bojilima. Izbor tehnoloških postupaka. Ekologija i toksikologija bojila.
Cilj kolegija Kolegij Teorija bojadisanja studentu po završetku studija omogućuje da samostalno vodi svaki tehnološki proces bojadisanja. Omogućuje mu da radi u znanstveno istraživačkom području te izradi projekata na ekonomsko-ekološkim osnovama.
Literatura potrebna za ispit Đ.Parac-Osterman, B.Karaman; Teorija bojadisanja, TTF, Zagreb 2005.
E.R. Trotman; Dyeing and Chemical Technology of Textile Fibres, Charles Griffin, Nottingham 1990
H.Zollinger; Color Chemistry, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1991.
Dopunska literatura R.H.Peter; Textile Chemistry III.The Physical Chemistry of Dyeing, Elsevier scientific publishing company, Oxford 1975.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info