Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 
 
Kolegij: Instrumentalne metode analize
 
 
Nositelji dr. dr. sc. Iva Rezić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit položen ispit iz kolegija Opća kemija i Analitička kemija
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Podjela analitičkih metoda. Parametri analitičkog određivanja. Kalibracija. Spektroskopske metode. Molekulska apsorpcijska spektroskopija. Molekulska fluorescencijska spektroskopija. Atomska spektroskopija temeljena na UV/VIS zračenju (apsorpcijska, emisijska). Djelovi instrumenata. Elektrokemijske metode. Potenciometrija. Voltametrija. Konduktometrija. Elektrogravimetrija. Djelovi instrumenata i primjena. Usporedba s drugim analitičkim metodama. Metode separacije. Kromatografija. Odabir kromatografske metode prema vrsti tvari u smjesi. Djelovi instrumenata. Priprava uzoraka za analizu. Fizikalno kemijske metode u karakterizaciji tekstilnog materijala, tekstilnih pomoćnih sredstava i otpadnih voda.
Cilj kolegija Nakon položenog ispita iz kolegija Analitička kemija i Instrumentalne metode analize student je svladao teoretske principe i stekao praktična iskustva za korištenje najznačajnijih fizikalno kemijskih metoda analize u karakterizaciji tekstilnog materijala, tekstilnih pomoćnih sredstava i otpadnih voda kao i u znanstvenom radu. Također je naučio osnovne tehnike koje se provode pri kemijskoj analizi okoliša.
Literatura potrebna za ispit D.A.Skoog, D.M.West, I.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
I.Filipović: Laboratorijski priručnik I/III, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
I.Piljac: Elektrokemijske metode, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
Lj. Bokić: Interna skripta
Dopunska literatura Lj. Bokić, B.Vojnović: Interna skripta za vježbe iz Instrumentalnih metoda
F.Rouessac, A.Rouessac: Chemical analysis, Modern Methods and Techniques, J.Wiley and sons, Chrichster, 2000.
J.N.Miller, J.C.Miller, Statistics and chemometrics for analytical chemistry, Prentice Hall, London, 2000.
D.C.Harris, Quantitative chemical analysis, W.H.Freeman and Company, New York, 1999.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info