Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 
 
Kolegij: Upravljanje marketingom tekstila i mode
 
 
Nositelji dr. sc. Ivan Novak, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Pored klasi?ne mogu?nosti polaganja ispita (usmeno ili pismeno), studenti ostvaruju pravo na polaganje ispita i putem kolokvija. Uvjet za pristupanje ispitu je prisustvovanje na predavanjima i seminarima, izra?en seminarski rad i aktivno sudjelovanje u nastavi.
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Osnove marketinga (Pojmovno odre?enje i bit marketinga, Tipologija i morfologija tržišta, Teorijska polazišta marketinga) 2. Upravljanje marketingom i suvremeni oblici primjene marketinga 3. Tržišno orijentirane strategije marketinga, planiranje, primjena i kontrola 4. Istraživanje tekstilnog i modnog tržišta i marketinški informacijski sustav 5. Analiza tekstilne i modne industrije
Cilj kolegija Upoznavanje s polazištima u današnjim globalizacijsko-tržišnim kretanjima, posebice u tekstilnoj i modnoj djelatnosti te marketinškim pristupom, koji polazi od jasnog postavljanja ciljeva u odvijanju poslovne aktivnosti. Upoznavanje s marketinškom koncepcijom i stjecanje kompetencija za upravljanje marketingom u tekstilu i modi, pomo?u upoznavanja s razli?itim teorijama, metodama, tehnikama i vještinama upravljanja, odnosno istraživanjem, analiziranjem, planiranjem, primjenom, kontroliranjem i organiziranjem.
Literatura potrebna za ispit Philip Kotler: Upravljanje marketingom: analiza, planiranje, primjena i kontrola, 9. izdanje, Mate, Zagreb, 2001., ISBN 953-6070-65-0
Gini Stephens Frings: Fashion from concept to consumer, 7. izdanje, Prentice-Hall, New Jersey, 2002., ISBN 0-13-033571-1
Zlatko Drvar: Marketing tekstilne i odjevne industrije, Zagreb, Samobor, 1985.
Dopunska literatura Skupina autora: Marketing, urednici: Jozo. Previši? i ?ur?ana. Ozreti?-Došen, Adventa, Zagreb, 2004.


Marin. Buble: Management, Sveu?ilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, (1993./2003.),

 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info