Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 
 
Kolegij: Metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju
 
 
Nositelji dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Prepruča se položiti izborni kolegij ""Odabrana poglavlja anorganske kemije""
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Ionska, kovalentna i metalna veza. Kristalne rešetke metala, ionskih spojeva i kovalentnih. Kristalno stanje kao uređenost beskonačnog dosega. Kristalni sustavi. Simetrija kristala. Amorfne krutine. Polarnost kovalentnih spojeva i dipoli. Vodikove veze, van der Waalsove sile. Difrakcija (rentgenska, neutronska). Difrakcija kao refleksija, Braggov zakon. Difrakcija na polikristalnom i monokristalnom uzorku. Informacije koje se mogu dobiti rentgenskom difrkacijom (geometrija molekula, konformacija, kristalna struktura). Difrakcijski pokus i faze određivanja strukture tvari. Metode termičke analize (TGA, DTA, DSC). Talište i entalpija taljenja. Fazne transformacije. Termički raspad u struji kisika, dušika. Termička analiza soli, kompleksa, polimera - primjeri.
Cilj kolegija Kolegij podastire uvod i daje fizikalno-kemijsku osnovu suvremenih eksperimentalnih metoda ispitivanja građe i svojstava tvari u čvrstoj fazi. Te metode su značajne u određivanju fizikalno-kemijskih svojstava polimera i u tom smislu predstavljaju osnovu za kemiju i tehnologiju polimera, materijala i kompozitinih materijala. Kolegij je od značenja za studente koji žele usvojiti fizikalno-kemijsku osnovu izučavanja svojstava materijala u tekstilnoj tehnologiji i potencijlano nastaviti izobrazbu u okviru doktorskog studija.
Literatura potrebna za ispit W. Massa, Crystal Structure Determination, Springer-Verlag, 2000.
W. Clegg, A. J. Blake, R. O. Gould, P. Main, Crystal Structure Analysis, Principles and Practice, Oxford University Press, 2002.
Dopunska literatura izvorni znanstveni i pregledni radovi iz područja difrakacije i metoda termičke analize:
European Journal of Inorganic Chemistry, Inorganica Chimica Acta
Structural Chemistry, Polyhedron, Journal of Molecular Structure, Acta Crystallographica B, C, E, Thermochimica Acta
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info