Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
E:Javna nabava
 
 

Temeljem poglavlja 8. (članci 76. – 83.) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet kao javni naručitelj objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, član zajednice i podugovaratelja):

  • Servis Philco Smeg Elektrolux, Alagovićeva 13, Zagreb


  Procedura stvaranja ugovornih obveza
  Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
  Izjava o sprečavanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2, od 17. ožujka 2011., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, MB: 3207064, OIB: 43097527965, objavljuje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

  Pregled sklopljenih ugovora za 2012. godinu.pdf
  Pregled sklopljenih ugovora za 2013. godinu.pdf
  Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu.pdf
  Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu.pdf
  Pregled sklopljenih ugovora za 2016. godinu.pdf
  Pregled sklopljenih ugovora za 2017. godinu.pdf
  Pregled sklopljenih ugovora za 2018. godinu.pdf

Vrsta
Naziv
Objavio
Datum
Admin
20.01.2020.
Admin
20.01.2020.
Admin
02.01.2020.
Admin
02.01.2020.
Admin
31.12.2019.
Admin
03.12.2019.
Admin
28.10.2019.
Admin
11.09.2019.
Admin
11.09.2019.
Admin
23.08.2019.
Admin
20.05.2019.
Admin
06.05.2019.
Admin
18.03.2019.
Admin
15.03.2019.
Admin
15.03.2019.
Admin
15.03.2019.
Admin
15.03.2019.
Admin
21.02.2019.
Admin
17.12.2018.
Admin
11.12.2018.
Admin
11.12.2018.
Admin
21.11.2018.
Admin
21.11.2018.
Admin
19.11.2018.
Admin
06.11.2018.
Admin
28.09.2018.
Admin
28.09.2018.
Admin
16.07.2018.
Admin
28.05.2018.
Admin
28.05.2018.
Admin
14.05.2018.
Admin
05.03.2018.
Admin
31.01.2018.
Admin
11.09.2017.
Admin
28.07.2017.
Admin
03.07.2017.
Admin
29.05.2017.
Admin
29.05.2017.
Admin
22.05.2017.
Admin
22.05.2017.
Admin
19.05.2017.
Admin
19.05.2017.
Admin
09.05.2017.
Admin
09.05.2017.
Admin
06.04.2017.
Admin
06.04.2017.
Admin
26.03.2017.
Admin
20.03.2017.
Admin
22.02.2017.
Admin
23.01.2017.
Admin
13.01.2017.
Admin
09.01.2017.
Admin
31.12.2016.
Admin
14.12.2016.
Admin
13.12.2016.
Admin
13.12.2016.
Admin
12.12.2016.
Admin
15.10.2016.
Admin
22.07.2016.
Admin
18.07.2016.
Admin
19.09.2016.
Admin
05.12.2016.
Admin
01.07.2016.
Admin
24.03.2016.
Admin
22.03.2016.
Admin
22.03.2016.
Admin
24.02.2016.
Admin
24.02.2016.
Admin
24.02.2016.
Admin
10.02.2016.
Admin
05.02.2016.
Admin
05.02.2016.
Admin
23.12.2015.
Admin
23.12.2015.
5. Dodatak i 4 izmjena plana nabave za 2015 godinu
Admin
25.11.2015.
2. Izmjena plana nabave TTF-a za 2015 godinu
Admin
15.10.2015.
3. Dodatak planu nabave TTF-a za 2015 godinu
Admin
15.10.2015.
3. Izmjena plana nabave TTF-a za 2015 godinu
Admin
15.10.2015.
4. Dodatak planu nabave TTF-a za 2015 godinu
Admin
15.10.2015.
Poziv za dostavu ponuda - Knjige 2015
Admin
03.07.2015.
Ponudbeni list za građevinsko-obrtničke radove
Admn
19.06.2015.
Poziv za dostavu ponuda za nabavu građevinsko-obrtničkih radova
Admin
19.06.2015.
Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova
Admin
19.06.2015.
2. Dodatak planu nabave TTF-a za 2015. godinu
Admin
19.06.2015
1. Izmjena plana nabave TTF-a za 2015. godinu
Admin
31.05.2015
1. Dodatak planu nabave TTF-a za 2015. godinu
Admin
31.05.2015.
Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu kemikalija i pribora
Admin
24.03.2015.
Plan nabave za 2015. godinu
Admin
09.03.2015.
Poziv za dostvu ponuda informaticke opreme
Admin
04.03.2015.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini
Admin
03.03.2015.
Poziv na dostavu ponuda - Nabava tinti i tonera BN02/2015.
Admin
18.02.2015.
Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluge sistematskog zdrav. pregleda zaposlenika
Admin
18.12.2014.
Poziv na dostavu ponuda za nabavu knjiga u knjižnici za potrebe studenata BN063/2014.
Admin
17.12.2014.
Dodatak 7. planu nabave TTF 2014.
Admin
11.12.2014.
Poziv na dostavu ponuda - nabava uredskog materijala BN032/2014.
Admin
29.11.2014.
Dodatak 6. planu nabave TTF 2014.
Admin
28.10.2014.
Poziv na dostavu ponuda za nabavu i ugradnju radijatora i cijevne razvodne mreže
Admin
03.10.2014.
Poziv na dostavu ponuda za nabavu mikroskopa za potrebe nastave BN045/2014.
Admin
26.09.2014.
Poziv na dostavu ponuda za nabavu knjiga u knjižnici za potrebe studenata BN031/2014.
Admin
26.09.2014.
Dodatak 5. planu nabave TTF 2014.
Admin
25.09.2014.
Poziv na dostavu ponuda za nabavu i ugradnju Alu stolarije BN047/2014.
Admin
15.09.2014.
Poziv na dostavu ponuda za osiguranje imovine BN037/2014.
Admin
15.09.2014.
Dodatak 4. planu nabave TTF 2014.
Admin
13.07.2014.
Dodatak 1. planu nabave TTF 2014.
Admin
03.07.2014.
Dodatak 2. planu nabave TTF 2014.
Admin
03.07.2014.
Dodatak 3. planu nabave TTF 2014.
Admin
03.07.2014.
Poziv na dostavu ponuda za izradu testnih modela časničkih jakni za potrebe OSRH
Admin
14.06.2014.
Ponudbeni list za isporuku električne energije
Admin
28.05.2014.
Poziv za dostavu ponuda za isporuku električne energije
Admin
28.05.2014.
Troškovnik električne energije
Admin
28.05.2014.
Ponudbeni list za izvođenje građevinsko obrtničkih radova
Admin
24.05.2014.
Poziv za dostavu ponuda građevinsko obrtničkih radova
Admin
24.05.2014.
Troškovnik za izvođenje građevinsko obrtničkih radova
Admin
24.05.2014.
Ponudbeni list - UV/VIS spektrofotometar s rasponom val. duljina 200–1100 nm -"dual beam"
Admin
21.05.2014.
Poziv za dostavu ponuda - UV/VIS spektrofotometar s rasponom val. duljina 200–1100 nm-"db"
Admin
21.05.2014.
Troškovnik - UV/VIS spektrofotometar s rasponom valnih duljina 200–1100 nm - "dual beam"
Admin
21.05.2014.
Ponudbeni list za projektiranje modula za vodenu paru
Admin
06.05.2014.
Poziv za dostavu ponuda - modul za vodenu paru
Admin
06.05.2014.
Troškovnik za izradu modula za vodenu paru
Admin
06.05.2014.
Ponudbeni list gradevinsko obrtnickih radova
Admin
19.04.2014.
Poziv za dostavu ponuda gradevinsko obrtnickih radova
Admin
19.04.2014.
Troskovnik potrebnih gradevinsko-obrtnickih radova
Admin
19.04.2014.
Ponudbeni list za projektiranje modula za vodenu paru
Admin
21.03.2014.
Poziv za dostavu ponuda - modul za vodenu paru
Admin
21.03.2014.
Troskovnik za izradu modula za vodneu paru
Admin
21.03.2014.
Ponudbeni list ultrazvučni kupelj s grijanjem
Admin
21.03.2014.
Poziv za dostavu ponuda ultrazvucna kupelj
Admin
21.03.2014.
Troskovnik za ultrazvucni kupelj s grijanjem
Admin
21.03.2014.
Troškovnik za vakuum pumpu
Admin
18.03.2014.
Poziv za dostavu ponuda vakuum pumpa
Admin
18.03.2014.
Nabava ulaznica za izvedbu opere Orfej i Euridika
Admin
18.03.2014.
Računalna oprema - troškovnik
Admin
13.03.2014.
Poziv za dostavu ponude - informatička oprema
Admin
13.03.2014.
Ponudbeni list
Admin
13.03.2014.
Plan nabave 2014.
Admin
05.03.2014.
Poziv na dostavu ponuda za nabavu tkalačkih strojeva EMV-27/2013. (ponovljeni postupak)
Admin
 
Odluku o poništenju postupka za nabavu tkalačkih strojeva EMV-27/2013.
Admin
 
Poziv na dostavu ponuda za osiguranje studenata od posljedica nesretnog slučaja EMV-11/2013. (Ispravak)
Admin
 
Poziv na dostavu ponuda za osiguranje imovine EMV-11/A/2013
Admin
 
Poziv na dostavu ponuda za nabavu tkalačkih strojeva EMV-27/2013.
Admin
 
Poziv na dostavu ponuda za izradu testnih modela funkcionalnog donjeg rublja za vojnike OSRH
Admin
 
TEHNICKA DOKUMENTACIJA Za izradu testnih modela funkcionalnog donjeg rublja za vojnike OSRH
Admin
 
POZIV NA DOSTAVU PONUDE GRAĐEVINSKI RADOVI
Admin
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ALUMINIJSKE STOLARIJE
Admin
 
Poziv na dostvu ponuda za nabavu sredstava za čišćenje EMV-15/2013.
Admin
 
Poziv na dostvu ponuda za nabavu toaletnog papira i ručnika EMV-16/2013.
Admin
 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. god.
Admin
 
Dodatak planu nabave roba, radova i usluga za 2013. god.
Admin
 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. god.
Admin
 
Pregled sklopljenih ugovora za 2013. god.
Admin
 
Pregled sklopljenih ugovora za 2012. god.
Admin
 
Informatička oprema EMV-33/2009.
Admin
 
Indukcijsko spregnutu plazmu optičko emisijska, ICP-OES
Admin
 
Usluge razvoja, projektiranja i izrade mikroprocesorskog CNC sustava za razvojni projekt adaptivne bolesničke podloge (ABP)
Admin
 
Usluge mehaničarske radionice na razvoju i izradi dijelova, alata i naprava za razvojni projekt adaptivne bolesničke podloge (ABP)
Admin
 
Nabava elektropneumatskih, pneumatskih dijelova i sklopova za projekt adaptivna bolesnička podloga (ABP)
Admin
 
Nabava univerzalnog uređaja za ispitivanje tekstila, kapaciteta 30kN
Admin
 
The procurement of the Universal System for Textile Testing, capacity 30 kN
Admin
 
BAGATELNA NABAVA - POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA POPRAVAK KLIMA KOMORE
Admin
 
POZIV NA DOSTVU PONUDA ZA POPRAVAK TOPLINSKE STANICE I SUSTAVA GRIJANJA I IZMJENU EKSPANZIVNE POSUDE
Admin
 
Troškovnik strojarskih instalacija u Savskoj 16/9
Admin
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA OSIGURANJE STUDENATA OD POSLJEDICA NEZGODE
Admin
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA -USLUGE TISKANJA
Admin
 
PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA 2012
Admin
 
Usluge tiskanja - izmjena troškovnika
Admin
 

Poziv na nadmetanje:

Naručitelj: Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb
je objavio " Poziv na nadmetanje "
za postupak: Uredski materijal, obrasci i tiskanice ,
broj objave: 2013/S 002-0089891 .

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje ovdje.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

 

  
 CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

Croatian Academy of Engineering
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info