Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2016/2017)
Merlin stara inačica (2015/2016)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Provedba razredbenog postupka
 
 

LJETNI RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

 

Prijava za ljetni razredbeni postupak je morala biti završena preko poveznice Nacionalnog informacijskog sustava – NISpVU, na www.postani-student.hr:

od 01.12.2016. do uključivo 01.02.2017. i ne može se dodatno prijavljivati.

 

1. PRIJAVA ZA DODATNU PROVJERU POSEBNIH SPOSOBNOSTI

 • predaje se u Studentsku referadu Fakulteta, ili šalju poštom od 19.06.2017. do uključivo 23.06.2017. godine na tiskanici dostupnoj na web stranici Fakulteta

Prijavni list za provjeru posebnih sposobnosti preddiplomski studij

Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova dodatne provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti u iznosu od 300,00 kuna, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN broj: HR422360000 - 1101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451 - OIB (OIB kandidata); s opisom plaćanja: za dodatnu provjeru-IME I PREZIME (upisati ime i prezime kandidata).

Provedba razredbenog postupka za preddiplomski sveučilišni studij (trajanje 3 godine, mjesto izvođenja Zagreb):

 

1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)

Smjerovi: Projektiranje i menadžment (PMT); Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) te Odjevno inženjerstvo (OI) nemaju provjeru posebnih sposobnosti, ali se zainteresirani kandidati moraju doći osobno upisati u vrijeme upisa u Studentsku referadu, 18. do 21.07.2017. te donijeti potrebne dokumente, vidjeti tekst niže.

 

2. PROVJERA POSEBNIH SPOSOBNOSTI

Postupak provjere posebnih sposobnosti provest će se na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb i to za upis na studijske programe:

Smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO)

Provjera posebnih sposobnosti provodit će se 05.07.2017.

prvi dio u 09,00 sati, drugi dio u 13,00 sati

Kandidati moraju pristupiti na oba dijela ispita.

Provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti se sastoji od dva dijela: crtanja ljudske figure s geometrijskom kompozicijom te crtanja kreacije tekstilnog plošnog proizvoda i odjeće. Provjera traje 6 sati (360 minuta), a uspjeh kandidata ocjenjuje se sa ocjenama „zadovoljio" i „nije zadovoljio". 

 

2. Tekstilni i modni dizajn (TMD)

Provjera posebnih sposobnosti provodit će se 05.07.2017.

prvi dio u 09,00 sati, drugi dio u 13,00 sati

te 06.07.2017. treći dio u 9,00 sati

Kandidati moraju pristupiti na sva tri dijela ispita.

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od četiri dijela:

 • crtanja geometrijske kompozicije,
 • crtanja ljudske figure,
 • kreacije tekstilnog plošnog proizvoda i
 • kreacije odjeće.

Prve dvije teme crtaju se svaka po 3 sata (180 minuta), a druge dvije 3 sata (180 minuta) zajedno, čime razredbeni ispit traje ukupno 9 sati, a provodi se u dva uzastopna dana. Uspjeh kandidata se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta, ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti.

Pribor za razredbeni postupak:

a) za crtanje motiva i ljudske figure

- daska za crtanje ili deblji karton za podlogu

- pak papir dimenzija cca 50 x 70 cm, ugljen i sredstvo za fiksiranje ugljena ili bijeli crtaći pribor dimenzija cca 50 x 70 cm i olovku.

 

b) za kreiranje tekstila i odjeće

- jedna ili više likovnih tehnika po izboru (pastel, drvene bojice, kolaž, flomasteri, tempere, akvarel i dr.)

- papirnata podloga po izboru (slobodan izbor veličine i boje).

Provjera posebnih sposobnosti održat će se na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen na internet stranici Fakulteta.

Kandidat mora na ispit donijeti osobnu iskaznicu ili bilo koju ispravu sa slikom, a strani državljanin putovnicu. Ako kandidat ne pristupi ispitu u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od ispita. 

 

3. OBJAVA REZULTATA SPOSOBNOSTI LIKOVNOG IZRAŽAVANJA:

Rezultati provjere posebnih sposobnosti na Tekstilno-tehnološkom fakultetu bit će uneseni u NISpVU sustav do 10.07.2017.

Žalbe zbog eventualno netočno unesenih podataka zaprimaju se isključivo kroz NISpVU sustav do 14.07.2017.

Konačna objava rezultata državne mature do 17.07.2017.

 

4. ŽALBE NA REZULTATE PROVJERE LIKOVNIH SPOSOBNOSTI

Žalbe na rezultate provjere likovnih sposobnosti i kreativnosti provedene u srpanjskom razredbenom postupku na Tekstilno-tehnološkom fakultetu zaprimaju se do 11.07.2017. do 11,00 sati u Urudžbenom uredu na adresi Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb, a rješavat će se uz osobnu prisutnost kandidata 11.07.2017. od 12,00 sati.

 

5. UPISI STUDENATA

Upisi studenata na Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb, provodit će se: 

  18. do 21.07.2017.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, moraju se doći osobno upisati u Studentsku referadu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, od 10,00 do 13,00 h, Prilaz baruna Filipovića 28 a, Zagreb.

Prilikom upisa treba priložiti:

 1. Dokaz o državljanstvu (preslika)
 2. Izvod iz matice rođenih (preslika)
 3. Dvije fotografije 4 x 6 cm
 4. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn, koji se uplaćuje na račun primatelja:
  • Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
  • IBAN broj (ZABA): HR422360000-1101271363
  • model: HR00
  • s pozivom na broj primatelja: 6526452-OIB (OIB kandidata)
  • s opisom plaćanja: „za upis-IME I PREZIME" (upisati ime i prezime kandidata)
 5. Upisni list, Matični list i Indeks, koji će kandidati dobiti u Studentskoj referadi.
 6. Potvrdu o položenim ispitima državne mature (ukoliko podjela potvrda o položenim ispitima državne mature bude kasnila, dostavit ćete ih naknadno, tj. odmah po podizanju)
 7. Kandidati koji su već bili upisani na neki drugi fakultet u RH, moraju donijeti potvrdu kojom jasno dokazuju da su ispisani sa prethodno upisanog studija. Oni koji u trenutku upisa ne budu imali potvrdu o ispisu s prethodnog studija moći će obaviti postupak upisa, ali indeks će moći preuzeti u Studentskoj referadi tek kada donesu tu potvrdu. Kandidati koji ponovo upisuju prvu godinu studija na TTF jer mijenjaju upisani studij, ispis sa prethodnog studija obaviti će istovremeno s upisom na novi studij. Na upis obavezno moraju donijeti stari indeks za potrebe provedbe ispisa sa starog studija.

U slučaju nepristupanja upisu u navedenom roku, kandidat gubi pravo upisa.

VAŽNA NAPOMENA:

Prijem studenata I. godine (brucoši) preddiplomskog sveučilišnog studija Tekstilne tehnologije i inženjerstva te Tekstilnog i modnog dizajna bit će 09.10.2017. – vrijeme prijema bit će naknadno postavljeno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Fakulteta.

Nastava za I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Tekstilne tehnologije i inženjerstva te Tekstilnog i modnog dizajna započinje 10.10.2017.

*Ako odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH ili Sveučilišta u Zagrebu koji od prethodno navedenih podataka/datuma bude izmijenjen, Tekstilno-tehnološki fakultet pridržava pravo izmjene ovih uputa.

 

JESENSKI RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

 

Jesenski razredbeni postupak biti će omogućen samo za upis na studijske programe na kojima ostane slobodnih mjesta.

Prijava za jesenski razredbeni postupak je morala biti završena preko poveznice Nacionalnog informacijskog sustava – NISpVU, na www.postani-student.hr i ne može se dodatno prijavljivati.

 

1. PRIJAVE ZA DODATNU PROVJERU POSEBNIH SPOSOBNOSTI

 

 • predaju se u Studentsku referadu fakulteta, ili šalju poštom od 29. 08. 2015. i 30. 08. 2016. godine na tiskanici dostupnoj na mrežnoj stranici Fakulteta 

 

a) Prijavni list za preddiplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO)

b) Prijavni list za preddiplomski studij Tekstilni i modni dizajn (TMD)

 

Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova dodatne provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti u iznosu od  300,00 kuna, a koji se uplaćuje na račun Tekstilno - tehnološkog fakulteta IBAN broj: HR4223600001101271363  kod Zagrebačke banke s naznakom „za dodatnu provjeru-IME I PREZIME" (upisati ime i prezime pristupnika) i s pozivom na broj odobrenja računa: 6526451.

Provedba razredbenog postupka za preddiplomski sveučilišni studij (trajanje 3 godine, mjesto izvođenja Zagreb):

1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)

Smjerovi: Projektiranje i menadžment (PMT); Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) te Odjevno inženjerstvo (OI) nemaju provjeru posebnih sposobnosti, ali se zainteresirani kandidati moraju doći osobno upisati u vrijeme upisa u Studentsku referadu, 21. i 22. 09. 2016. te donijeti potrebne dokumente, vidjeti tekst niže.

 

2. PROVJERA POSEBNIH SPOSOBNOSTI

Smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO)

Provjera posebnih sposobnosti provodit će se  07. 09. 2016.

prvi dio u 09,00 sati, drugi dio u 13,00 sati

Pristupnici moraju pristupiti na oba dijela ispita.

2. Tekstilni i modni dizajn (TMD)

Provjera posebnih sposobnosti provodit će se  07. 09. 2016.

prvi dio u 09,00 sati, drugi dio u 13,00 sati,

te 08. 09. 2016. treći dio u 09,00 sati

Pristupnici moraju pristupiti na sva tri dijela ispita.

 

Provjera posebnih sposobnosti održat će se na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen na internet stranici Fakulteta: www.ttf.unizg.hr

 

Pristupnik mora na ispit donijeti osobnu iskaznicu ili bilo koju ispravu sa slikom, a strani državljanin putovnicu. Ako pristupnik ne pristupi ispitu u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od ispita. 

 

3. OBJAVA REZULTATA SPOSOBNOSTI LIKOVNOG IZRAŽAVANJA:

Rezultati provjere posebnih sposobnosti na Tekstilno-tehnološkom fakultetu bit će uneseni u NISpVU sustav do 13. 09. 2016.

 

Žalbe zbog eventualno netočno unesenih podataka zaprimaju se isključivo kroz NISpVU sustav do 16. 09. 2016

 

Konačna objava rezultata državne mature do 20. 09. 2016.


4. ŽALBE NA REZULTATE PROVJERE LIKOVNIH SPOSOBNOSTI

Žalbe na rezultate provjere likovnih sposobnosti i kreativnosti provedene u jesenskom razredbenom postupku na Tekstilno-tehnološkom fakultetu zaprimaju se do 13. 9. 2016. do 11,30 sati u Urudžbenom uredu na adresi Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb, a rješavat će se uz osobnu prisutnost pristupnika 13. 9. 2016. od 12,00 sati.

5. UPISI STUDENATA

Upisi studenata na Tekstilno tehnološkom fakultetu - Zagreb, provodit će se: 

21. i 22. 09. 2016.

 

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, moraju se doći osobno upisati u Studentsku referadu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, od 10,00 do 13,00 h, Prilaz baruna Filipovića 28 a, Zagreb.

 

Prilikom upisa pristupnik/ca treba priložiti:

1. Dokaz o državljanstvu,

2. Izvod iz matice rođenih,

3. Dvije fotografije 4 x 6 cm,

4. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn, koji se uplaćuje na račun Tekstilno-tehnološkog fakulteta IBAN broj (ZABA): HR4223600001101271363 s naznakom „za upis-IME I PREZIME" (upisati ime i prezime kandidata) i s pozivom na broj odobrenja računa: 6526452,

5. Upisni list, Matični list i Indeks, koji će pristupnici dobiti u Studentskoj referadi

6. Potvrdu o položenim ispitima državne mature (Obzirom da će podjela potvrda o položenim ispitima državne mature biti 24. rujna 2015., dostavit ćete ih naknadno, tj. odmah po podizanju),

7. Pristupnici koji su već bili upisani na neki drugi fakultet u RH, moraju donijeti potvrdu kojom jasno dokazuju da su ispisani sa prethodno upisanog studija. Oni koji u trenutku upisa ne budu imali potvrdu o ispisu s prethodnog studija moći će obaviti postupak upisa, ali indeks će moći preuzeti u Studentskoj referadi tek kada donesu tu potvrdu. Pristupnici koji ponovo upisuju prvu godinu studija na TTF jer mijenjaju upisani studij, ispis sa prethodnog studija obaviti će istovremeno s upisom na novi studij. Na upis obavezno moraju donijeti stari indeks za potrebe provedbe ispisa sa starog studija..

U slučaju nepristupanja upisu u navedenom roku, kandidat gubi pravo upisa.

VAŽNA NAPOMENA:

Za studente koji su upisali I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo organizirati će se Repetitorij matematike, kemije i fizike gdje će se ponavljati gradivo srednje škole iz navedenih predmeta. Repetitoriju mogu pristupiti svi upisani kandidati, ali se prilikom upisa na Fakultet moraju prijaviti u Studentskoj referadi. Repetitorij će se održati od 26.09. do 30.09.2016. u prostorijama Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a – raspored dvorana bit će naknadno postavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Fakulteta. Preporuča se svim pristupnicima prisustvovanje Repetitoriju, koji će im olakšati praćenje gradiva tijekom budućeg studiranja.

Prijem studenata I. godine (brucoši) preddiplomskog sveučilišnog studija Tekstilne tehnologije i inženjerstva te Tekstilnog i modnog dizajna bit će 03.10.2016. – vrijeme prijema bit će naknadno postavljeno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Fakulteta.

 

Nastava za I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Tekstilne tehnologije i inženjerstva te Tekstilnog i modnog dizajna započinje 03. 10. 2016.

*Ako odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH ili Sveučilišta u Zagrebu koji od prethodno navedenih podataka/datuma bude izmijenjen, Tekstilno-tehnološki fakultet pridržava pravo izmjene ovih uputa.

 

16.05.2016.

 

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info