Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2016/2017)
Merlin stara inačica (2015/2016)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Provedba razredbenog postupka
 
 

Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rang liste. Rang lista je napravljena na temelju bodovanja uspjeha na razredbenom postupku (što uključuje prosjek ocjena na preddiplomskom studiju, ocjene iz mape radova, ocjene iz motivacijskog razgovora (B, B1, B2, B3, B4 i B5 – ovisno o prioritetnom studiju i smjeru)), te dodatno broja godina studiranja i dodatnih bodova kako slijedi:

a) minimalno trajanje studija nosi 10 bodova, a za svaku daljnju godinu studiranja oduzimaju se 3 boda od ukupnih maksimalnih 10 bodova, što znači da se za 3 godine studiranja dobiva 10 bodova, za 4 godine studiranja 7 bodova, za 5 godina studiranja 4 boda i za 6 godina studiranja 1 bod ,

b) dodatni bodovi (maksimalan broj dodatnih bodova je 10):

·   Rektorova nagrada - 4 boda

·   Dekanova nagrada - 3 boda

·   osvojeno jedno od prva tri mjesta ili na Sveučilišnoj ligi ili Tehnologijadi – 3 boda.

 

Pristupnici su prilikom prijave dužni podnijeti dokumentaciju na osnovi koje stječu pravo na dodatne bodove.

 

Maksimalni broj bodova za sve pristupnike je 120, a minimalni je određen za svaki pojedini smjer, kao razredbeni prag.

 

 

RAZREDBENI POSTUPAK provodi se za studije:

A. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) smjerovi: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) te za

B. Tekstilni i modni dizajn (TMD) smjerovi: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD), Kostimografija (K), Teorija i kultura mode (TKM)

 

Razredbeni postupak se NE provodi za studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) za smjerove: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) te Odjevno inženjerstvo (OI), već se on temelji na vrednovanju uspjeha na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

 

RAZREDBENI POSTUPAK ZA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE ZA

AKADEMSKU 2016./2017. GODINU ODRŽAT ĆE U

SRIJEDU, 21. 09. 2016. s početkom u 09,00 sati.

 

Raspored po smjerovima i prostorijama biti će oglašen na mrežnoj stranici (www.ttf.unizg.hr) i na oglasnoj ploči Fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb.

 

Provedba razredbenog postupka    

1. Razredbeni postupak za pristupnike koji nastavljaju studiranje na studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerovi: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) te Odjevno inženjerstvo (OI) te za pristupnike sa srodnih studija temelji se na vrednovanju uspjeha na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Na osnovi cijelog razredbenog postupka pristupnici mogu postići najviše 100 bodova, a izračun broja bodova određuje se na sljedeći način:

 

B = (prosjek ocjena na preddiplomskom studiju / 5) x 100

gdje je:

5 - najviša moguća ocjena

100 - maksimalni broj bodova na preddiplomskom studiju

 

Razredbeni prag za studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) za smjerove Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME) te Odjevno inženjerstvo (OI) iznosi 55 bodova.

 

2. Razredbeni postupak za pristupnike koji nastavljaju studiranje na studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), smjerovi: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) temelji se na vrednovanju uspjeha na preddiplomskom sveučilišnom studiju, na motivacijskom razgovoru s pristupnikom i za:

A) smjer Industrijski dizajn tekstila (IDT): vrednovanju mape likovnih radova iz kolegija: Kreiranje tekstila i Likovno uzorkovanje tekstila ili mape likovnih radova za pristupnike sa srodnih studija.

B) smjer Industrijski dizajn odjeće (IDO): vrednovanju mape likovnih radova iz kolegija: Kreiranje odjeće i Projektiranje odjeće ili mape likovnih radova za pristupnike sa srodnih studija

Napomena za smjerove IDT, IDO: Pristupnici na razredbenom postupku predaju samo jednu mapu likovnih radova (A3 ili B3 formata) koja objedinjuje najbolje autorske likovne radove ostvarene na preddiplomskom sveučilišnom studiju, odnosno najbolje likovne radove pristupnika sa srodnog studija. Broj radova treba biti 30 kom, a tehnike izvedbe nisu uvjetovane. Sadržaj mape treba biti usklađen sa prioritetnim smjerom studija.

Na osnovi cijelog razredbenog postupka pristupnici za smjerove Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) mogu postići najviše 100 bodova i to:

·   do 60 bodova na osnovi postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju (B1),

·   do 40 bodova na osnovi vrednovanju mape likovnih radova na razredbenom postupku (B2).

 

Izračun broja bodova koji je moguće ostvariti određuje se na sljedeći način:

 

 B1 = (prosjek ocjena na preddiplomskom studiju / 5) x 60

 

B2 = (ocjena iz mape radova / 5) x 40

gdje je:

5 – najviša moguća ocjena

60 – maksimalni broj bodova na preddiplomskom studiju

40 – maksimalni broj bodova iz mape likovnih radova

 

Razredbeni prag za studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, smjerovi: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) iznosi 60 bodova.

Ukoliko na pojedinom smjeru budu popunjena mjesta unutar odobrene kvote za 1. izbor, kandidati će se rangirati prema naznačenom 2. izboru na prijavnom listu, te će se razredbeni ispit za 2. izbor održati isti dan, 21. 09. 2016. u 13,00 sati.

Ukoliko kandidat nije zadovoljio na vrednovanju mape likovnih radova može se upisati na studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), na smjerove: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME), te Odjevno inženjerstvo (OI) ukoliko je prošao razredbeni prag od 55 bodova.

 

3. Razredbeni postupak za pristupnike za studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerovi: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD), Kostimografija (K) te Teorija i kultura mode (TKM)  provodi se na temelju vrednovanja uspjeha na preddiplomskom studiju, na razgovoru s pristupnikom te za:

A) smjer Dizajn tekstila (DT): vrednovanju mape likovnih radova iz kolegija: Kreiranje tekstila i Likovno uzorkovanje tekstila ili mape likovnih radova za pristupnike sa srodnih studija

B) smjer Modni dizajn (MD): vrednovanju mape likovnih radova iz kolegija: Kreiranje odjeće, Modni dizajn, Dizajn modnih dodataka, Modna ilustracija i Projektiranje odjeće ili mape likovnih radova za pristupnike sa srodnih studija;

C) smjer Kostimografija (K): vrednovanju mape likovnih radova iz kolegija: Crtanje povijesnog tekstila i kostima, Kreiranje odjeće i Projektiranje odjeće ili mape likovnih radova za pristupnike sa srodnih studija;

Napomena za smjerove DT, MD, K: Pristupnici na razredbenom postupku predaju samo jednu mapu likovnih radova (A3 ili B3 formata) koja objedinjuje najbolje autorske likovne radove ostvarene na preddiplomskom sveučilišnom studiju, odnosno najbolje likovne radove pristupnika sa srodnog studija. Broj radova treba biti 30 kom, a tehnike izvedbe nisu uvjetovane. Sadržaj mape treba biti usklađen sa prioritetnim smjerom studija.

 

Na osnovi cijelog razredbenog postupka pristupnici za smjerove DT, MD i K mogu postići najviše 100 bodova i to:

·   do 60 bodova na osnovi postignutog uspjeha na preddiplomskom sveučilišnom studiju (B1),

·   do 30 bodova na osnovi vrednovanju mape likovnih radova na razredbenom postupku (B3),

·   do 10 bodova na osnovi vrednovanja razgovora s kandidatom (B4).

 

Izračun broja bodova koji je moguće ostvariti, određuje se na sljedeći način:

 

 B1 = (prosjek ocjena na preddiplomskom studiju / 5) x 60

 

B3 = (ocjena iz mape radova / 5) x 30

 

B4 = (ocjena iz razgovora s kandidatom / 5) x 10

gdje je:

5 – najviša moguća ocjena

60 – maksimalni broj bodova na preddiplomskom sveučilišnom studiju

30 – maksimalni broj bodova iz mape likovnih radova

10 – maksimalni broj bodova iz razgovora sa kandidatom

 

D) smjer Teorija i kultura mode (TKM): usmena provjera pristupnika pri čemu će se vrednovati:

(a) dosadašnja znanstvena i stručna aktivnost kroz razgovor o području vizualnih komunikacija i suvremenoj modi,

(b) provjera retoričkih sposobnosti kandidata 

Na osnovi cijelog razredbenog postupka pristupnici za smjer TKM mogu postići najviše 100 bodova i to:

·   do 60 bodova na osnovi postignutog uspjeha na preddiplomskom sveučilišnom studiju (B1),

·   do 40 bodova na osnovi postignutog uspjeha retoričke sposobnosti izražavanja na razredbenom postupku (B5).

 

Izračun broja bodova koji je moguće ostvariti određuje se na sljedeći način:

 

 B1 = (prosjek ocjena na preddiplomskom studiju / 5) x 60

 

B5 = (ocjena retoričke sposobnosti izražavanja / 5) x 40

gdje je:

5 – najviša moguća ocjena

60 – maksimalni broj bodova na preddiplomskom studiju

40 – maksimalni broj bodova iz provjere retoričkih sposobnosti izražavanja

Razredbeni prag za sve smjerove studija Tekstilni i modni dizajn iznosi 70 bodova.

 

Broj studenata unutar odobrene kvote za pojedine smjerove studija Tekstilni i modni dizajn (TMD) te na studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) na smjerovima Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO) odrediti će se prema rezultatima razredbenog postupka.

*Ako odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili Sveučilišta u Zagrebu koji od prethodno navedenih podataka bude izmijenjen, Tekstilno-tehnološki fakultet pridržava pravo izmjene ovih uputa.

Detaljnije podatke i obavijesti o studiju, dodatnom vrednovanju mape likovnih radova, usmenoj provjeri pristupnika te upisu studenata, pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb na tel. ++385 1 3712-506, ++385 1 3712-530.

 

 

01.07.2016.

 

 

 

 

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info