Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2016/2017)
Merlin stara inačica (2015/2016)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Prijave za razredbeni postupak
 
 

Za studije:

- Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) sa smjerovima: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME), Odjevno inženjerstvo (OI), Industrijski dizajn tekstila (IDT), Industrijski dizajn odjeće (IDO) te

- Tekstilni i modni dizajn (TMD) sa smjerovima: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD), Kostimografija (K), Teorija i kultura mode (TKM)

 

PRIJAVE za pristupnike koji nastavljaju studiranje na Tekstilno-tehnološkom fakultetu na studijima Tekstilna tehnologija i inženjerstvo te Tekstilni i modni dizajn su u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, predaju se ili šalju poštom od 12. 09. 2016. do uključivo 14. 09. 2016. godine, od 9 do 13 sati na tiskanici dostupnoj na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

PRIJAVE za pristupnike sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem na srodnim fakultetima te za pristupnike sa završenim dodiplomskim studijem (prije Bolonjskog procesa) su u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, predaju se ili šalju poštom do uključivo 14. 09. 2016. godine, od 10 - 13 sati na tiskanici dostupnoj na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

Prilikom prijavljivanja na studij, na prijavnom listu treba obilježiti koji je I. izbor, odnosno II. izbor. I. izbor predstavlja prioritetni smjer kandidata. Ukoliko na pojedinom smjeru budu popunjena mjesta unutar odobrene kvote, kandidati će biti rangirani prema naznačenom II. izboru s prijavnog lista.

Uz prijave, pristupnici prilažu sljedeće isprave:

a)  za studente sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem na Tekstilno-tehnološkom fakultetu (koji nastavljaju studij na TTF-u):

1.     Izvod iz matične knjige rođenih,

 1. Dokaz o državljanstvu,
 2. Svjedodžbu i Dopunsku ispravu o studiju ili Uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju sa ovjerenim prijepisom kolegija i ocjena,

4.     Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 300,00 kn, koji se uplaćuje na račun IBAN broj (ZABA): HR4223600001101271363 s naznakom „za dodatnu provjeru-IME I PREZIME I OIB PRISTUPNIKA" (upisati ime i prezime te OIB pristupnika) i s pozivom na broj odobrenja računa: 6526451.

Napomena: Pristupnici koji su završili na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, preddiplomski sveučilišni studij smjerove: PMT, TKME, OI  te nastavljaju studiranje na diplomskom sveučilišnom studiju, isključivo na smjerovima: PMT, TKME, OI - oslobođeni su plaćanja troškova razredbenog postupka.

 

b)  za studente sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem (srodni fakulteti i strani državljani):

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Dokaz o državljanstvu,
 3. Svjedodžbu i Dopunsku ispravu o studiju ili Uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju sa ovjerenim prijepisom kolegija i ocjena,
 4. Ovjereni nastavni plan i program (za pristupnike sa završenim preddiplomskim studijem na drugom fakultetu),
 5. Rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi odnosno diploma izdanih od strane Ureda za akademsko priznavanje (za stane državljane, poveznici)
 6. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 300,00 kn, koji se uplaćuje na račun IBAN broj (ZABA): HR4223600001101271363 s naznakom „za razredbeni-IME I PREZIME I OIB PRISTUPNIKA " (upisati ime i prezime te OIB pristupnika) i s pozivom na broj odobrenja računa: 6526451.

Za kandidate s državljanstvom država članica EU primjenjuju se jednaki uvjeti za prijavu na natječaj kao i za državljane RH te se uvrštavaju u kvotu za državljane RH.

 

c) za studente sa završenim dodiplomskim studijem (program prije Bolonje):

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Dokaz o državljanstvu,
 3. Diplomu dodiplomskog studija,
 4. Ovjereni prijepis ocjena položenih kolegija,
 5. Prijepis ocjena i ovjereni nastavni plan i program (Svaki predmet mora imati ekvivalentno opterećenje izraženo u ECTS bodovima – za pristupnike sa završenim dodiplomskim studijem na drugom fakultetu),
 6. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 300,00 kn, koji se uplaćuje na račun IBAN broj (ZABA): HR4223600001101271363 s naznakom „za razredbeni-IME I PREZIME I OIB PRISTUPNIKA " (upisati ime i prezime te OIB pristupnika) i s pozivom na broj odobrenja računa: 6526451.

 

d) za studente sa završenim stručnim studijem (prethodno završen Razlikovni program):

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Dokaz o državljanstvu,
 3. Svjedodžbu i Dopunsku isprava o studiju ili Uvjerenje o završenom stručnom studiju s ovjerenim prijepisom kolegija i ocjena,
 4. Uvjerenje o položenom Razlikovnom programu,
 5. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 300,00 kn, koji se uplaćuje na račun IBAN broj (ZABA): HR4223600001101271363 s naznakom „za razredbeni-IME I PREZIME I OIB PRISTUPNIKA " (upisati ime i prezime te OIB pristupnika) i s pozivom na broj odobrenja računa: 6526451.

 

01.07.2016.

 

 

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info