Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2016/2017)
Merlin stara inačica (2015/2016)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Opće odredbe
 
 

Na Tekstilno-tehnološkom fakultetu izvode se sljedeći diplomski sveučilišni studiji:

 

1.1.            Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) - trajanje 2 godine (120 ECTS)

smjerovi:         Projektiranje i menadžment tekstila (PMT)

                        Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME)

                        Odjevno inženjerstvo (OI)

                        Industrijski dizajn tekstila (IDT)

                        Industrijski dizajn odjeće (IDO)

 

1.2. Tekstilni i modni dizajn (TMD) - trajanje 2 godine (120 ECTS)

smjerovi:         Dizajn tekstila (DT)

                        Modni dizajn (MD)

                        Kostimografija (K)

                        Teorija i kultura mode (TKM)

 

Diplomske studije (Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, Tekstilni i modni dizajn – TMD) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta mogu upisati pristupnici koji su završili:

a)   preddiplomski sveučilišni studij Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ili

b)     odgovarajuće studije na nekom od srodnih visokih učilišta iz tehničkog područja,

te time stekli najmanje 180 ECTS bodova, uspješno obranili završni rad i prošli kroz propisani razredbeni postupak.

 

Ukoliko svi pristupnici sa završenim srodnim fakultetom ostvare pravo upisa na diplomski sveučilišni studij, upisat će razlikovne predmete preddiplomskog sveučilišnog studija kao razliku sadržaja predmeta između položenih predmeta na drugom visokom učilištu i sadržaja srodnih predmeta koji se izvode na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Dodijeljene razlikovne predmete dužni su položiti prije upisa u II. godinu diplomskog sveučilišnog studija. Razlikovni predmeti se ne računaju kao izborni predmeti, niti im se dodjeljuju dodatni ECTS bodovi, niti se ne plaćaju, već se polažu zbog ujednačavanja ulaznih kompetencija odabranog smjera sveučilišnog diplomskog studija.

 

Dodatno, diplomski studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjerove: Dizajn tekstila (DT), Modni dizajn (MD) i Kostimografija (K) mogu upisati pristupnici sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, kao i pristupnici srodnih fakulteta (tehničkih znanosti, te umjetničkih područja)  u zemlji i inozemstvu, sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova, obranjenim završnim radom te uspješno položenim razredbenim postupkom.

Dodatno, diplomski studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), smjer Teorija i kultura mode (TKM), mogu upisati pristupnici sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, kao i pristupnici srodnih fakulteta, društvenih i humanističkih znanosti u zemlji i inozemstvu, sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova, obranjenim završnim radom te uspješno položenim razredbenim postupkom.

c) dodiplomski studij (prije Bolonjskog procesa) prema srodnom programu studija uz polaganje ispita razlike. Odluku o ispitima razlike donosi Fakultetsko vijeće na temelju prijedloga Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija. Svakom studentu-prijelazniku se putem ugovora definira semestar upisa i iznos pripadajuće participacije ovisno o broju upisanih kolegija i pripadajućih ECTS bodova.

d) stručni studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu ili srodnim fakultetima (područje tehničkih znanosti) u zemlji i inozemstvu uz prethodno upisanu i završenu razlikovnu godinu koja uključuje razlikovne kolegije preddiplomskog sveučilišnog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo ili Tekstilni i modni dizajn, sukladno odluci Fakultetskog vijeća a na temelju prijedloga Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija. Razlikovni program se upisuje prema posebnom Natječaju.

Plaćanje razlikovnih obveza sukladno je s Odlukom Senata o ujednačenom modelu participacije (iz rujna 2012.), tako da se iznos dobije množenjem broja ECTS bodova sa cijenom ECTS boda (140 kn/ECTS).

 

Svi pristupnici moraju predati Prijavu osobno ili poštom uz sve potrebne isprave, najkasnije do 14. 09. 2016. godine,  do 13 sati u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb. Poštanski pečat za prijavu ne smije biti kasniji od krajnjeg roka za prijavu.

 

Pristupnicima sa završenim preddiplomskim stručnim studijem i pristupnicima sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem sa srodnih fakulteta, nakon uvida u dokumentaciju svakog pristupnika, Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija, odredit će ispite razlike. Pristupnici čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu jednakom ili manjem od 30 ECTS-a, upisuju se kao redoviti studenti uz obvezu polaganja razlikovnih obveza prije upisa u drugu godinu (3. semestar).

Pristupnici čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu jednako ili više od 60 ECTS-a, moraju upisati i završiti preddiplomski sveučilišni studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu žele li nastaviti studirati na diplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

 

Kandidati sa završenim stručnim studijem prethodno moraju upisati Razlikovni program koji uključuje razlikovne kolegije sveučilišnog preddiplomskog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstva (TTI) ili Tekstilni i modni dizajn (TMD), sukladno odluci Fakultetskog vijeća a na temelju prijedloga Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija. Razlikovna godina se upisuje prema posebnom Natječaju, koji nije predmet ovog Natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2016./2017.

Datum objave Natječaja za razlikovni program ovisi o broju zainteresiranih kandidata. Kandidati zainteresirani za Razlikovnu godinu trebaju se predbilježiti najkasnije do 30.09.2016. godine u Studentskoj referadi, Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb. Datum objave Natječaja za Razlikovnu godinu pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi, Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb ili na mrežnim stranicama Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

Detalje Natječaja za upis studenta u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija možete pogledati na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

 

Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija u akademskoj godini 2016./2017. se sastoji od:

  1. Prijave za razredbeni postupak
  2. Provedbe razredbenog postupka
  3. Rang-liste prijavljenih kandidata
  4. Žalbi
  5. Upisa studenata

Detaljne podatke i obavijesti o studiju, dodatnoj provjeri posebnih sposobnosti i upisu studenata pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi, Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb i na tel. ++385 1 3712-506, ++385 1 3712-530.

Na linku Natječaj za upis na DIPLOMSKE studije nalazi se cijeli tekst Natječaja.

 

 

01.07.2016., dopuna 01.09.2016.

 

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info