Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Diplomski studiji

Diplomski dio studija omogućava produbljivanje stručnih znanja i znanstvenih spoznaja stečenih na preddiplomskom studiju i predstavlja njegov logičan nastavak. Studentima se pruža mogućnost nastavka studija na odabranom modulu preddiplomskom studija, ali i mogućnost promjene smjera ukoliko odgovarajućim odabirom izbornih kolegija zadovolji tražene preduvjete pojedinih obveznih kolegija odabranog smjera diplomskog studija.
Kao i na preddiplomskom studiju, na Tekstilno-tehnološkom fakultetu su organizirana dva diplomska studija:

Diplomski studiji traju 4 semestara. Njihovim završetkom stječe se najmanje 120 ECTS bodova i akademski naziv:

  • magistar tekstilne tehnologije i inženjerstva
  • magistar tekstilnog i modnog dizajna

koji omogućuje nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju.