Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Poslijediplomski doktorski studiji

U okviru sveučilišnog studija organiziraju se poslijediplomski doktorski studiji čija je koncepcija programa u potpunosti usklađena prema načelu Bolonjske deklaracije.
Nastava se organizira s dijelom radnog vremena, a pojedini studij traje 3 godine i njegovim završetkom student stječe 180 ECTS bodova.
Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc. / Ph.D.) iz odgovarajućeg znanstvenog područja, odnosno polja.

Tekstilno-tehnološki fakultet organizira jedan poslijediplomski doktorski studij: