Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


 
Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila
 
 
Predstojnik: doc. dr. sc. Ružica Brunšek
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3712 566
Fax: +385 1 3712 599
E-mail ruzica.brunsek@ttf.hr

Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila nastavlja kontinuitet u dijelu djelatnosti prijašnjeg Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ispitivanje materijala. Kao samostalna organizacijska jedinica osnovan je tijekom aktivnosti na implementaciji načela bolonjskog procesa i osuvremenjivanja TTF-a, s ciljem da se oformi snažna nastavno-istraživačka jezgra, sposobna da prati suvremeni svjetski razvoj u području materijala unutar kojih tekstilni materijali imaju izuzetno značajno mjesto.
Stoga je djelatnost Zavoda prvenstveno vezana uz široki spektar materijala s vlaknima kao temeljnom komponentom – od modernih tekstilija za konvencionalnu primjenu i zaštitnu odjeću, visokozahtjevnih tehničkih materijala kakvi se danas koriste u tehnici, industriji, građevinarstvu, vrhunskom sportu i ekologiji do sofisticiranih i pametnih materijala za područje medicine i posebne namjene. Naglasak je na izučavanju međuzavisnosti kemijske i molekulne građe i rezultirajućih svojstva, primjeni najnovijih metoda i postupaka ispitivanja raznovrsnih svojstava konvencionalnih i tehničkih tekstilija, razvoju metodike ispitivanja i ocjenjivanja posebnih, složenih i teško mjerljivih svojstava te na ispitivanjima u svrhu kontrole i osiguranja kvalitete te upravljanja okolišem.
U skladu s time su osmišljeni novi nastavni programi kolegija čiji su nositelji djelatnici Zavoda, a koje slušaju studenti na većini modula preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. Za većinu kolegija postoje odgovarajući udžbenici, a teorijski sadržaji potkrijepljuju se potrebnim laboratorijskim vježbama.
Znanstveno-istraživački rad uglavnom se odvija u okviru znanstvenih i tehnologijskih projekata, a rezultati istraživanja objavljuju se u relevantnoj znanstveno-stručnoj periodici te izlažu na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.
Intenzivna je i publicistička i stručna aktivnost djelatnika Zavoda u mnogim područjima, kao: djelatnosti normizacije u okviru Hrvatskog zavoda za norme, na projektu vizualnog označivanja hrvatskih proizvoda (HGK), restauraciji tekstila (Hrvatski restauratorski zavod), promicanju i popularizaciji tekstilne struke suradnjom na enciklopedijskim izdanjima (HLZ M. Krleža) i dr.
Posebno valja istaknuti mnogobrojna ispitivanja koja se na Zavodu provode u svrhu kontrole i osiguranja kvalitete, razvoja novih proizvoda, ekspertiza i istraživanja uzroka odstupanja u kvaliteti tekstilija za potrebe vanjskih naručitelja koji se bave proizvodnjom, preradom, prodajom i primjenom tekstilnih materijala i proizvoda.
Za potrebe nastave, znanstvenog i stručnog rada na raspolaganju su četri specijalizirana laboratorija:

U okviru Studija u Varaždinu organizirana je nastava iz preddiplomskog stručnog studija, a nastavnici sudjeluju i u realizaciji znanstveno istraživačkih i tehnologijskih projekata, a stručno djeluju preko pripadajućeg zavoda.


Djelatnici:

Djelatnik Kolegij
dr. sc. Antoneta Tomljenović, prof. Ispitivanje tekstila i odjeće, Kvaliteta tekstila i odjeće, Tekstilni materijali, Upravljanje kvalitetom tekstila i odjeće, Tekstil za zaštitu od ultraljubičastog zračenja 
dr. sc. Edita Vujasinović, prof. Objektivno vrednovanje tekstila i odjeće, Pametni materijali, Recikliranje tekstilnih materijala, Restauracija i konzervacija tekstila i odjeće, Suvremene metode identifikacije vlakana, Visokoučinkovita vlakna, Vlakna I, Vlakna II, Vlakna iz novih polimera, Vlaknima ojačani kompoziti, Tekstilna vlakna i materijali, Materijali za visoku modu, Mehanika vlaknatih kompozita, Vlakna iz biorazgradivih polimera, Vlakna u forenzici 
dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, izv. prof. Ispitivanje oštećenja tekstilija, Ispitivanje tekstila, Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana, Upravljanje okolišem u tekstilstvu, Udobnost tekstila i odjeće i mogućnosti vrednovanja, Primjena hladnih plazmi u obradi tekstila 
dr. sc. Maja Somogyi Škoc, izv. prof. Fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila, Medicinski tekstil, Tehnički tekstil, Tekstilni eko-proizvodi, Tehnički tekstil u separacijskim procesima 
dr. sc. Ružica Brunšek, doc. Pametni materijali, Recikliranje tekstilnih materijala, Restauracija i konzervacija tekstila i odjeće, Suvremene metode identifikacije vlakana, Visokoučinkovita vlakna, Vlakna I, Vlakna II, Vlakna iz novih polimera, Vlaknima ojačani kompoziti, Tekstilna vlakna i materijali 
mag. ing. techn. text. Marijana Pavunc Samaržija, asistent  
mag. ing. techn. text. Juro Živičnjak, asistent  
Marica Milaković, tehnički suradnik  
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info